Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från årsstämma

På Global Health Partners årsstämma igår den 4 maj 2011 beslutades bl.a. följande:
  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.
  • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Thomas Eklund och Carsten Browall, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fyra ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner, totalt 1.200.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
  • Godkännande av förslag gällande nyemission av 345.673 aktier som dellikvid för förvärvet av aktier i Bariatric Center Stockholm Holding, vilket skedde den 30 december 2010.
  • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av aktier i OrthoCenter Göteborg AB, utställande av teckningsoptioner i Ulriksdal Sykehus AS, avyttring av aktier i Bariatric Center Stockholm AB och avyttring av aktier i Bariatric Center Aps i Danmark.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2012 godkändes.

Göteborg 5 maj 2011
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.