Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari - juni 2020: Snabba anpassningar för att hantera pandemin gav resultat

 • Intäkterna minskade i kvartalet till följd av Covid-19
 • Positivt kvartalsresultat tack vare snabba omställningar i verksamheterna och kostnadsbesparingsåtgärder
 • Vårdsamverkans bästa kvartalsresultat hittills
 • GHP har stöttat i vården av Covid-19 patienter med personal, material och utrustning

Andra kvartalet 2020

 • Försäljningsintäkterna uppgick till 317,0 Msek (335,7)
 • Organiska tillväxten uppgick till -8,2 procent (15,8)
 • EBITDA ökade till 45,2 Msek (38,1)
 • EBITDA-marginalen ökade till 14,3 procent (11,4)
 • EBIT ökade till 20,5 Msek (17,1)
 • EBIT-marginalen ökade till 6,5 procent (5,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,5 Msek (12,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,17)

Första halvåret 2020

 • Försäljningsintäkterna ökade till 700,0 Msek (666,1)
 • Organiska tillväxten uppgick till 1,7 procent (16,5)
 • EBITDA ökade till 99,4 Msek (80,3)
 • EBITDA-marginalen ökade till 14,2 procent (12,0)
 • EBIT ökade till 50,4 Msek (38,5)
 • EBIT-marginalen ökade till 7,2 procent (5,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 34,6 Msek (27,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK (0,35)

VD-ord
Den här våren har ställt stora krav på vår verksamhet där snabba insatser och anpassningar har varit nödvändiga. Som sjukvårdskoncern har GHP på nära håll fått vara med att hantera konsekvenserna av pandemin. I Norden har vi lånat ut personal, material och utrustning till de offentliga sjukhusen samtidigt som vi har fått boka av alla patienter i riskgrupper. Inom International har vi ställt om till att nästan enbart ta hand om Covid-19 patienter i UAE och i Kuwait är sjukhuset nu tillfälligt ett barnsjukhus. Vidare har vi i delar av verksamheten varit tvungna att korttidspermittera, tillfälligt sänka anställningsgrader och avsluta konsulter. Även om detta har varit tufft har det var varit otroligt glädjande att se engagemanget och kunnandet hos alla våra medarbetare som i vår decentraliserade organisation fått dessa snabba förändringar att fungera på ett fantastiskt bra sätt.

Normalt hade vi inte kunnat hantera ett omsättningstapp av denna storlek på detta fina sätt och det har krävts extraordinära insatser från våra medarbetare. Det finns mycket positivt från de snabba omställningarna och engagemanget som vi kan ta med oss framåt men vi behöver komma tillbaka till vår normala efterfrågan för att detta ska vara en hållbar lönsamhetsnivå. Det finns mycket som talar för att detta är fallet redan efter semestern när vår utlånade personal sannolikt kommer att vara tillbaka.

I Norden har utlånandet av narkospersonal till den offentliga vården skapat en stor obalans i vilka yrkesgrupper vi har på plats samtidigt som färre har sökt vård och vi har avbokat riskgrupper. Vidare var vår verksamhet i Danmark, under en tid, förbjuden att operera patienter. Detta har vi hanterat genom att minska våra kostnader samtidigt som vi har tagit på oss nya mer relevanta uppdrag såsom cancerkirurgi och geriatrik. Under andra halvan av kvartalet upplevde vi en viss återhämtning.

Inom International har sjukhusen i UAE och Kuwait på ett föredömligt sätt ställt om verksamheterna för att kunna stötta samhället under pandemin. I Ajman har merparten av sjukvården fokuserats på att hantera Covid-19-patienter och i Kuwait har uppskalningen av sjukhuset pausats för att istället stötta det offentliga i form av ett barnsjukhus. Detta innebär att våra intäkter under en period är lägre men dessa viktiga insatser stärker GHP:s position i regionen över tid.

Vårdsamverkans positiva bidrag till GHP har varit extra tydligt detta kvartal. Segmentet förbättrar sitt resultat i kvartalet vilket baseras på en kombination av att det köps in mindre vård till följd av Covid-19, men också att arbetet med att analysera och förbättra vårdkedjorna bär frukt. På flera håll i koncernen har vi dessutom kunnat dra nytta av de tekniska lösningar som Vårdsamverkan tagit fram. Under pandemin har kunskapen inom Vårdsamverkan använts för att accelerera användandet av digitala vårdmöten inom våra kliniker.

Även om det andra kvartalet i stor utsträckning präglats av den pågående pandemin så har vi fortsatt att arbeta med affärsutveckling inom alla våra tre segment vilket har fungerat förvånansvärt bra. Vi ser ökade möjligheter att växa inom nya marknader, med nya samarbeten och med nya kliniker. Vi upplever att det finns en stor efterfrågan på de tjänster och de modeller vi erbjuder och därför är våra satsningar på affärsutveckling viktiga även när samhället står inför tuffa utmaningar.

Vi har ett intensivt kvartal bakom oss och vi är inställda på att vi har en period framför oss som kommer att innebära mycket hårt arbete. På det sätt som vår organisation har hanterat situationen under det andra kvartalet gör att jag är övertygad om att vi även kommer att kunna anpassa oss för att klara kommande utmaningar och möjligheter väldigt väl. Trevlig sommar och ta hand om er!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.