Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Global Health Partner förvärvar verksamhet inom gastroenterologi och endoskopi

Global Health Partner (GHP) har genom en rörelseöverlåtelse förvärvat en medicinsk gastroenterologi- och endoskopimottagning på Odenplans Läkarhus. "Förvärvet av den här kliniken kompletterar väl den verksamhet inom gastroenterologi och endoskopi som vi genom Stockholm Gastro Center bedriver på Sophiahemmet" säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner.

Kliniken bildades 1996 och är centralt belägen i Läkarhuset på Odenplan. Den är således väl placerad i Stockholm i moderna lokaler och med närhet till allmänna kommunikationsmedel. Verksamheten har fem anställda och omsätter cirka 9 MSEK. Intäkterna kommer huvudsakligen från Stockholms Läns Landsting. GHPs klinik Stockholm Gastro Center förvärvar 100 procent av rörelsen och bolagets tidigare ägare kommer arbeta kvar på kliniken.

"Det finns idag en ökande efterfrågan på gastroenterologisk specialistvård och endoskopi och med förvärvet förstärks Stockholm Gastro Centers redan goda position på marknaden i Stockholm" säger Bengt Lavö, VD för Stockholm Gastro Center.

Den förvärvade verksamheten kommer att konsolideras in i GHP från den 1 oktober 2012. Effekten på koncernens resultat beräknas bli positivt för såväl resterande del av 2012 som kommande år.

GHP bedriver sedan tidigare tre kliniker inom gastroenterologi och endoskopi; Stockholm Gastro Center, Gastro Center Skåne och Gastro Center Göteborg.

Utöver gastroenterologi driver GHP specialistkliniker inom följande utvalda behandlingsområden: ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar samt arytmi.

Göteborg 16 oktober 2012
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.