Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från Global Health Partner AB:s årsstämma 2014

På GHP:s årsstämma igår den 29 april 2014 beslutades bl.a. följande:
  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

  • Omval av styrelseledamöterna Bo Wahlström, Thomas Eklund, Cecilia Schelin Seidegård, Mikael Olsson och Carsten Browall samt nyval av Johan Wachtmeister och Christer Johansson, i enlighet med valberedningens förslag. Thomas Eklund valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 1.600.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2015 godkändes.

Göteborg 30 april 2014
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.