Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2015: Fortsatt god organisk tillväxt

 • Den organiska tillväxten var 7 procent under det tredje kvartalet
 • Vi har under kvartalet investerat i vårt unika samarbete med Skandia
 • Ombyggnationer på Löwenströmska sjukhuset under semesterperioden påverkade resultatet negativt
 • Nya beslut gällande vår tvist i England gör att vi återför reserven om 4 MSEK
Tredje kvartalet 2015
 • Försäljningsintäkterna ökade till 160,4 MSEK (150,2) och den organiska tillväxten uppgick till 7 procent (8)
 • EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,2)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 0,7 procent (0,8)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -4,6 MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,11)
Januari - september 2015
 • Försäljningsintäkterna ökade till 590,1 MSEK (557,7) och den organiska tillväxten uppgick till 6 procent (5)
 • EBITDA uppgick till 38,8 MSEK (42,3)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,6 procent (7,6)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 14,3 MSEK (15,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,16)

VD-kommentar
Det är glädjande att den organiska tillväxten är fortsatt hög och vi växer i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Danmark. Vi ser goda möjligheter att hålla i denna organiska tillväxt och ser fram emot att öka tillväxten ytterligare med förvärv.

Det tredje kvartalet påverkas som väntat stort av kostnaderna för semesterperioden. Personalen är både vår största kostnad och tillgång. Det innebär att semesterperioden blir kostsam, men det är ändå mest kostnadseffektivt att stänga operationsverksamheten helt. Personalen kan då ta ut sin semester och vi undviker att driva verksamheten på halvfart.

I år har semestereffekten varit större än väntat. Det beror bland annat på att våra stora verksamheter på Löwenströmska sjukhuset inte har haft möjlighet att bedriva den verksamhet som vi hade planerat på grund av det stora ombyggnationsprojekt som pågår där. Detta innebar att vi höll stängt längre än planerat samtidigt som vi inte fick någon kompensation för förlorade intäkter.

Vi har betydligt högre ambitioner än vad resultatet för tredje kvartalet visar och arbetet med de verksamheter som inte går enligt våra finansiella förväntningar fortsätter. Vi känner att vi är på rätt väg inom alla kliniker utom Stockholm Spine Center där ett arbete återstår. Det är viktigt att vi i detta arbete agerar långsiktigt, vi skall bevara och vidareutveckla den ledande sjukvård som bedrivs i våra verksamheter. Det är glädjande att arbetet med vår specialisttandvård nu ger positiv effekt och man gör ett betydligt bättre kvartal än motsvarande period 2014.

Under kvartalet har betydande resurser lagts på uppstarten av vårt spännande samarbete med Skandia där vi utvecklar vården med nya mer sammanhållna vårdkedjor. Vi är övertygade om att denna typ av samarbeten är framtiden och vi fokuserar därför på att bygga upp och utveckla modellen. Detta inkluderar utbildning, utveckling av vårdkedjor, IT och samarbeten med externa samarbetspartners. Mottagning av patienter inom samarbetet startade den 5 oktober helt enligt plan. Samarbetet kommer dock på grund av fortsatta investeringar att ha en negativ finansiell effekt även på det fjärde kvartalet.

Göteborg den 29 oktober 2015
GHP Specialty Care AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.