Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait

GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännager i dag att GHP-koncernen och Kuwait Medical Center Holding Company (KMCH) har ingått ett avtal som innebär att GHP kommer att vara operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 och kan förlängas. Efter att KMCH noggrant utvärderat flera internationella sjukvårdsaktörer föll valet på GHP. Avtalet innebär att GHP tar ett ytterligare steg mot att bli en ledande sjukvårdsoperatör i Mellanöstern.

Kuwait Hospital är ett privatägt sjukhus med ca 150 vårdplatser. Sjukhuset är färdigbyggt men har hittills endast haft begränsad verksamhet. Den gemensamma målsättningen är att sjukhuset ska vara i full drift 12 månader efter avtalsstart. GHP kommer under de kommande månaderna att genomföra omfattande situationsanalyser och förberedelsearbete. Inom ramen för managementkontraktet kommer GHP tillsätta ett antal nyckelpersoner för att leda sjukhuset. Tillsammans med KMCH, kommer GHP att fastställa nyckeltal (KPI:er) som kontinuerligt kommer att mätas för att följa sjukhusets utveckling. GHP ansvarar enligt avtalet för att driften sköts på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt så att verksamhetens medicinska, operationella och ekonomiska resultat motsvarar de krav som ställts av KMCH. GHP tar emellertid inte över kostnaderna för den löpande driften av sjukhuset.

”Svensk sjukvård står för hög kvalitet, kostnadseffektivitet och kontinuerlig utveckling. Genom detta uppdrag kommer vi att tillsammans med KMCH kunna säkerställa att fler får en högkvalitativ sjukvård i Kuwait. Givet vår erfarenhet från att driva sjukvård i Norden, från att leda sjukvårdsorganisationer i Förenade Arabemiraten och vårt fokus på samhällsnytta, passar uppdraget oss väldigt väl”, säger GHP:s VD Daniel Öhman.

Intäkterna från avtalet baseras på både en fast del och på rörliga delar, där merparten av intäkterna är kopplade till den fasta delen. GHP räknar med att avtalet kommer att generera ca 35-45 MSEK i årliga intäkter och ha en rörelsemarginal i linje med GHP:s övriga verksamhet inom segmentet International. Avtalet innehåller olika faser vilket innebär att intäkterna kommer att variera över tid. Avtalet medför en del uppstartskostnader men förväntas ha en positiv påverkan på GHP:s resultat redan 2019.

Inför avtalstecknandet har GHP låtit en oberoende part genomföra en riskanalys avseende mänskliga rättigheter i landet och det enskilda uppdraget. Arbetet utgör en del av koncernens löpande arbete med mänskliga rättigheter där nästa steg är samråd med intressenter såsom människorättsorganisationer om hur risker bäst adresseras.

I slutet av 2015 ingick GHP ett avtal om driften av fyra offentliga sjukhus i Förenade Arabemiraten. Det är detta managementavtal som hittills varit basen i GHP:s segment International, som omsätter ca 70 MSEK per år. I och med avtalet om driften av Kuwait Hospital stärker GHP sin position i regionen ytterligare.

Göteborg, 17 juni 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.