Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP avyttrar Urologcentrum Odenplan – positiv resultatpåverkan i fjärde kvartalet 2020

GHP Specialty Care AB (“GHP”) har genom dotterbolag idag ingått avtal om att avyttra sina aktier i det delägda bolaget GHP Urologcentrum Odenplan AB (”Urologcentrum Odenplan”). Avyttringen har en positiv resultatpåverkan för GHP för fjärde kvartalet 2020 om cirka 19 miljoner kronor (engångspost).

Köpeskillingen uppgår till 24 283 000 kronor jämte ränta om 4 procent fram till tillträdesdagen. Avyttringen är inte villkorad och ska slutföras i oktober 2020. Urologcentrum Odenplan utför utredning och behandling av urologiska besvär. Den avyttrade verksamhetens nettoomsättning för 2019 uppgick till 26 395 000 kronor. Köpare är Colosseum Man Holding AS. Avyttringen sker som en naturlig del i GHP:s löpande verksamhet och GHP kommer att fortsätta tillhandahålla urologi i sin verksamhet.

GHP fortsätter att satsa på det urologiska området bland annat genom våra andra befintliga urologiska verksamheter i Stockholm och Skåne. Vidare är fortsatt vår strategi att växa, både organiskt och genom förvärv. Dock har vi i samråd med våra partners kommit fram till att i detta unika fall är en försäljning en bra möjlighet.” kommenterar Daniel Öhman, VD GHP.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.