Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 2016

Enligt beslut vid årsstämman 2015 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2015.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2016:

Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
Magnus Tengby, företräder Annedalsklinken AB
Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
Thomas Eklund, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2016 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se("Till Valberedningen") eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2016.

Göteborg 26 oktober 2015
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.