Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care

GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen.

GHP är idag operatör av fyra sjukhus i Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har under GHP:s ledning utvecklats mycket positivt och GHP arbetar aktivt för att expandera i regionen.

Utöver att anlita starka internationella operatörer och ägare till sjukhus och kliniker, har Gulfregionens hälsoministerier en uttrycklig ambition att kombinera operatörsuppdrag av sjukhus med utbildning och fortbildning av sjukvårdspersonal, liksom vidareutveckling av vårdprogram. Skåne Care representerar Region Skåne, inklusive dess sjukhus och universitetssjukhus, och har erfarenhet och kapacitet att erbjuda utbildning och utveckling av vårdprocesser. Skåne Care utgör således ett starkt komplement till GHP.

GHP och Skåne Care ser stora fördelar med att tillsammans kunna ha en bredare ansats i diskussioner och serviceerbjudanden till nytta för patienter.

"Vi är mycket glada att kunna knyta Skåne Care ännu närmare oss för att gemensamt kunna erbjuda en heltäckande svensk lösning till hälsoministerier och andra aktörer inom Gulfregionen som vill prioritera såväl förbättrad kvalitet på vård som utbildning och fortbildning av medicinsk personal", säger Tobias Linebäck, VD på GHP International.

GHP och Skåne Care har sedan tidigare pågående samarbeten inom tex utveckling av ett vårdprogram för strokepatienter samt diabetesvård vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman. Det nya samarbetsavtalet innebär inte i sig någon ny verksamhet eller åtaganden utan är ett uttryck för parternas vilja att arbeta tillsammans med de många möjligheter som finns i regionen.

Göteborg, 9 maj 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.