Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 2015

Enligt beslut vid årsstämman 2014 skall GHP ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2014.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2015:

Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
Magnus Tengby, företräder Annedalsklinken AB
Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
Thomas Eklund, styrelseordförande i Global Health Partner AB

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) kommer att hållas den 29 april 2015 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se("Till Valberedningen") eller brev till: GHP, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2015.

Göteborg 28 oktober 2014
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.