Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-mars 2013: Organisk tillväxt och ökande vinst första kvartalet

  • Organisk tillväxt 6 procent i jämförbara enheter
  • Fortsatt god resultatutveckling
  • Kostnadsbesparingar ger resultat inom diagnosområde Bariatrics
  • Slutförda försäljningar av klinikerna i Prag och Bergen
FÖRSTA KVARTALET 2013
  • Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 195,0 MSEK (192,4)
  • EBITDA uppgick till 26,1 MSEK (12,1), justerat för realisationsvinst 15,4 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,0 MSEK (5,0)
  • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 16,9 MSEK (2,8)
  • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 14,2 MSEK (-1,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,05)

VD-KOMMENTAR
Den positiva trenden fortsatte under årets första kvartal med både stigande omsättning och resultat. Vår ökade fokusering på patientinflöden och processeffektiviseringar bidrog till resultatet. Glädjande är att den organiska tillväxten ökade med hela 6 procent. Detta trots att påsken inföll tidigt i år, vilket innebar att det var färre produktionsdagar under kvartalet jämfört med i fjol.

När det gäller effektiviseringar har vi jobbat hårt med kostnadsbesparingar på våra överviktskliniker liksom i Danmark. Rörelseresultatet har också förbättrats av genomförda klinikförsäljningar och minskade centrala kostnader.

När det gäller tillväxten är det också glädjande att se att patienter som omfattas av valfrihet väljer oss i ökande omfattning. Vi fortsätter trenden med ett minskat beroende av intäkter från upphandlingar. Här är vi på väg att få en bättre balans mellan de patienter som kommer till oss som ett resultat av upphandlingar och sådana som kommer via fria val och försäkringar. Vår högklassiga vård kommer alltid att utgöra grunden för att Global Health Partner är ett attraktivt val för patienter. Något jag ser och upplever varje gång jag besöker våra kliniker. Jag känner mig stolt över det engagemang och den fokus på kvalitet som vi skapar för våra patienter.

Vårt höga kvalitetsfokus på den vård vi ger våra patienter gör att vi kan känna oss trygga när debatten om vinster i vården pågår. Global Health Partner uppfyller kraven på transparens och kvalitet. Vår verksamhet handlar om att långsiktigt leverera specialistsjukvård och hittills har varje vinstkrona återinvesterats i verksamheten.

Jag är övertygad om att Global Health Partner även fortsättningsvis kommer att uppfylla de politiska kraven, fortsätta leverera en vård i världsklass och framöver ge aktieägarna en god avkastning på sin investering.

Göteborg den 26 april 2013
Global Health Partner AB (publ)

Marianne Dicander Alexandersson
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.