Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från GHP:s årsstämma 2017

Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande:
  • Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016.

  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Christer Johansson och Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2018 godkändes.

Göteborg 27 april 2017
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.