Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2016: GHP:s bästa semesterkvartal

 • Fortsatt bra tillväxt och resultat trots semesterperioden
 • Goda omdömen från vår uppdragsgivare på vårt initiala arbete i Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA)
 • Vår nya ledningsgrupp är nu på plats och leder utvecklingen i SKMCA
Tredje kvartalet 2016
 • Försäljningsintäkterna ökade till 189,1 MSEK (160,4) och den organiska tillväxten uppgick till 15 procent (7) 
 • EBITDA uppgick till 7,4 MSEK (1,1) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 3,9 procent (0,7) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 0,8 MSEK (-4,6) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,07)
Januari - september 2016
 • Försäljningsintäkterna ökade till 682,6 MSEK (590,1) och den organiska tillväxten uppgick till 14 procent (6)
 • EBITDA uppgick till 57,3 MSEK (38,8) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 8,4 procent (6,6) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 30,3 MSEK (14,3) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,14)

VD-kommentar
Det är glädjande att vi har det första semesterkvartalet med positivt rörelseresultat. En stor del i detta är givetvis vårt nya avtal gällande SKMCA i Förenade Arabemiraten där vi nu har varit igång i drygt två kvartal och som inte påverkas av semesterperioder. För Norden hade sommarsemestern som vanligt en stor negativ påverkan på resultatet. Kvartalet präglades av ett intensivt arbete i SKMCA där vår operativa ledningsgrupp nu är på plats och har påbörjat arbetet med att skapa en stark organisation och förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår ersättning är, förutom täckning av fasta kostnader, rörlig och är baserad på hur väl vi lyckas leverera på ett antal fördefinierade nyckeltal och på vissa strategiska åtgärder. Sedan starten i mars har vi fått goda omdömen, vilket avspeglar sig i det starka finansiella resultatet. Vi förväntar oss att vi ska kunna fortsätta att leverera på en hög nivå, men en stor del av ersättningen är fortsatt rörlig. Under kvartalet etablerade vi också ledningen för GHP International i Dubai som ska arbeta med den fortsatta affärsutvecklingen i regionen, där det finns många intressanta möjligheter.

Resultatet för Norden var något bättre än under motsvarande period i fjol. Det är en större förbättring än vad det verkar med tanke på att, allt annat lika, när den nordiska verksamheten växer påverkas även kostnadsmassan och desto större inverkan får förlusterna i semesterperioden. Utifrån det omfattande utvecklingsarbete som sker i klinikerna hade vi dock siktat på ett bättre resultat. En faktor är ortopedin i Stockholm där vi inte har lyckats genomföra de planerade produktionsökningar som behövdes för att motverka effekterna av stora prisfall på vissa av de offentliga patientgrupperna. Vi räknar nu med att komma upp i de högre volymerna under fjärde kvartalet 2016. Även på vår klinik i Århus har utmaningarna fortsatt med mycket låga offentliga volymer.

Vårdsamverkan fortsatte att utvecklas positivt under perioden och bidrar till det goda kvartalsresultatet. Vi arbetar nu med att utveckla fler digitala lösningar som innebär att vi på ett ännu smidigare sätt kan säkerställa att varje patient får rätt vård på sitt sätt. Detta innefattar digital anamnes, online-bokning och digital kommunikation.

Under kvartalet har vi samlat all vår personal i regionala firanden av att GHP nu fyller 10 år. Det har varit fantastiskt inspirerande att i detta sammanhang träffa all vår kompetenta personal och uppleva den stolthet som finns för våra fina verksamheter. Vi ser fram emot att lägga till ytterligare en verksamhet till den listan under det kommande kvartalet, GHP Idrottscentrum, som vi inom kort kommer att berätta mer om.

Göteborg den 28 oktober 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.