Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Tobias Linebäck utses till chef för GHP International

GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) har utsett bolagets finansdirektör och vice VD Tobias Linebäck till chef för GHP:s verksamhet utanför Norden. Affärsområdet byter namn till GHP International och primärt fokus är koncernens utvidgade verksamhet i Förenade Arabemiraten.

Den 23 december 2015 aviserade GHP att koncernen vunnit en omfattande upphandling avseende drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE).

Avtalet löper över fem år med möjlig förlängning om ytterligare minst fem år och omfattar drift av två akutsjukhus (innefattande bl.a. akutsjukvård, barnsjukvård och mödra- och förlossningsvård) och ett diabetssjukhus som för närvarande är i GHP:s regi. Dessa kommer vid full drift att ta emot mer än 200.000 patienter om året, varav hälften beräknas vara akutbesök vilket är i nivå med Sveriges större akutsjukhus.

GHP kommer under våren och sommaren 2016 genomföra omfattande situationsanalyser och förberedande arbete för att under det tredje kvartalet överta operatörskapet av sjukhusen.

Tobias Linebäck, idag finansdirektör (CFO) och vice VD på bolaget, har utsetts till ansvarig för GHP International. Han tillträder uppdraget omedelbart och lämnar därmed sin tjänst som CFO. En permanent ersättare beräknas vara på plats inom 6 månader. Susanna Laursen tillträder rollen som interims-CFO omedelbart och kommer ingå i GHP:s ledningsgrupp. Susanna har 17 års erfarenhet som CFO från bl.a. Unfors RaySafe och MTV Produktion (börsnoterat). Tobias kvarstår som vice VD i GHP-koncernen.

"Tobias var tillsammans med GHP:s lokala management i UAE ansvarig för anbudsprocessen och med hans mångåriga erfarenhet från diverse roller inom GHP ser vi honom som ytterst lämpad att ta sig an detta uppdrag", säger GHP:s VD Daniel Öhman.

"Det ska bli en oerhört spännande utmaning att få vara med om denna viktiga satsning och kunna visa hur GHP driver kvalitetsbaserad sjukvård. I förlängningen ser vi också att detta avtal kan möjliggöra ytterligare satsningar i UAE och i den närliggande regionen", säger Tobias Linebäck.

Göteborg 13 januari 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.