Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2015: Fortsatt god organisk tillväxt

 • 6 procent organisk tillväxt under kvartalet
 • Ny verksamhet har startats för att tillsammans med våra kunder utveckla heltäckande vårdlösningar. Ett exempel på detta är vårt nya avtal med Skandia
 • Åtgärdsprogrammen i finansiellt underpresterande kliniker fortsätter och intensifieras
Andra kvartalet 2015
 • Försäljningsintäkterna ökade till 212,1 MSEK (200,9) och den organiska tillväxten uppgick till 6 procent (3)
 • EBITDA uppgick till 17,8 MSEK (18,2)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 8,4 procent (9,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 8,6 MSEK (9,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,11)
Första halvåret 2015
 • Försäljningsintäkterna ökade till 429,7 MSEK (407,5) och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent (5)
 • EBITDA uppgick till 37,7 MSEK (41,1)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 8,8 procent (10,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 18,9 MSEK (22,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,26)

VD-kommentar

Det är glädjande att den goda organiska tillväxten fortsätter. Det är framförallt våra kliniker i Stockholm som driver tillväxten. Där har vi en god efterfrågan och har avtal med både landsting och försäkringsbolag som låter oss växa och hjälpa alla de patienter som vill ha vår vård. Även klinikerna i Skåne har haft en bra tillväxt under kvartalet, framförallt på försäkringssidan.

I Västra Götaland har vi däremot haft en mer utmanande start på året. Där är våra avtal utformade så att landstinget väljer när dom vill avropa våra tjänster. Efterfrågan från patienterna har funnits där hela våren men landstinget har varit ryckigt i sina avrop. Det har gjort att framförallt Ortho Center Göteborg under delar av våren har haft allt för lite patienter samtidigt som vi i slutet på våren till och med har fått tacka nej till patienter. Vi arbetar vidare med att minska effekterna av detta.

Den andra utmaningen vi har är att operationsfrekvensen sjunker. Detta har vi sett under en period i både Sverige och Danmark, vilket i huvudsak beror på att man besöker vården även för lite enklare skador. Detta är i grunden en positiv trend då man kan få hjälp tidigare och undviker att skadorna förvärras. Dock behöver vi anpassa våra strukturer så att vi använder fasta kostnader på ett effektivt sätt och har tillräcklig tillgänglighet.

I grunden finns god skalbarhet i verksamheten och organisk tillväxt bidrar normalt till bättre lönsamhetsmarginaler. Dock har tillväxten i det här kvartalet skett i kliniker som redan hade ett gott kapacitetsutnyttjande. Detta har gjort att nyanställningar har behövts samtidigt som några kliniker, av skälen ovan, har tappat volym och därför minskat i marginal.

Trots dessa utmaningar ser vi fortsatt positivt på helåret. De flesta kliniker har en god efterfrågan och lönsamhet. I övriga delar av verksamheten fortsätter åtgärdsprogrammen och även om många åtgärder inte ger omedelbar effekt ser vi att vi är på rätt väg.

Under det senaste kvartalet har vi ingått flera spännande avtal med samarbetspartners såsom Skandia och Sveriges Olympiska Kommitté. Vi är övertygade om att närmare samarbeten med våra kunder möjliggör en utveckling mot både högre kvalitet och effektivitet där vi kan optimera helheten. Avtalet med Skandia innebär att vi har ett helhetsansvar för deras Stockholmskunders hälsa i rygg, höfter och axlar. Vi har under kvartalet startat en ny verksamhet för att utveckla denna typ av integrerade vårdlösningar.

Under andra kvartalet har det blivit tydligt att det finns en politisk majoritet i riksdagen för valfrihet i vården. Man har genom tillkännagivande uppmanat regeringen att ändra inriktning på utredningen om vinster i välfärden från att fokusera på driftsform till kvalitet och innehåll. Vi välkomnar en bredare diskussion där fokus är på vilken kvalitet och tillgänglighet vi får för våra skattepengar.

Vi ser fram emot att hålla kapitalmarknadsdag den 3e september då vi kommer att diskutera våra verksamheter och framtidsplaner på en djupare nivå än vad det vanligtvis finns möjlighet att göra. Dessutom kommer vi genom vår helt nylanserade hemsida och informationsbroschyr också ut med mer och bättre information.

Göteborg den 14 juli 2015
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen och VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.