Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Rekordresultat och två stora uppstarter genomförda

  • Justerat EBIT-resultat är GHPs bästa kvartalsresultat hittills trots negativa pandemieffekter och avslutat avtal i UAE
  • Två stora uppstarter genomförda i kvartalet som kraftigt stärker GHPs position och lägger grunden för framtida tillväxt
  • Capio har förklarat budet på GHP ovillkorat vilket innebär att detta är GHPs sista kvartalsrapport som listat bolag

Med anledning av att Capio har förklarat budet ovillkorat är dagens telefonkonferens inställd.

Första kvartalet 2022

  • Försäljningsintäkterna ökade till 411,4 (392,9) Msek
  • Organiska tillväxten uppgick till 3,9 (7,1) procent
  • Justerat EBITDA ökade till 64,5 (60,9) Msek
  • Justerad EBITDA-marginalen ökade till 16,2 (15,5) procent
  • Justerat EBIT ökade till 36,3 (34,4) Msek
  • Justerad EBIT-marginalen ökade till 9,1 (8,8) procent

Justerat EBIT och EBITDA avser resultat exklusive uppstarter och rearesultat.

VD-ord
Detta blir GHPs sista kvartalsrapport som självständigt börsbolag i och med att Capio har förklarat sitt bud som ovillkorat. Sedan GHP startade för över 15 år sedan har vi haft fokus på att bygga en sjukvårdsgrupp med högsta kvalitet och effektivitet baserat på en strategi om specialisering och decentralisering. Idag har vi ca 1000 medarbetare och 23 kliniker som alla är ledande inom sin specialitet och geografi samt en unik affärsmodell där vi erbjuder vård genom en prenumerationsmodell. Detta kommer nu få en ny hemvist och nya möjligheter inom Capio. Vidare har vi visat att man absolut kan kombinera hög kvalitet, nöjda medarbetare, samhällsnytta och god avkastning, detta oavsett vad som kommer att sägas i den kommande valrörelsen.

I våra verksamheter präglades årets inledning av driftsstörningar som har sin grund i höga sjukskrivningstal och karantänsregler orsakade av pandemin. Effektiviteten i våra kliniker bygger i stor utsträckning på ett välfungerande lagarbete och höga patientvolymer. När delar av personalen inte kan vara på plats och när patienter tvingas avstå från att komma till våra kliniker blir det kännbart för oss. Under andra halvan av kvartalet förändrades situationen till det bättre och nu är det återigen full fart i våra kliniker.

Den starka avslutningen gör att resultatet (justerat EBIT) är vårt bästa kvartalsresultat hittills. Det är glädjande med tanke på att vi nu avslutat vårt managementavtal i UAE och därtill även haft vissa externa kostnader kopplat till uppköpserbjudandet.

Inom segmentet Focus var effekterna från pandemin tydliga under januari och delar av februari. Den oförutsägbarhet som pandemin inneburit de senaste två åren har dock lärt oss att vara väldigt anpassningsbara. Det innebar att vi snabbt kunde hantera det höga inflödet av patienter som uppstod under kvartalets andra halva och att merparten av våra verksamheter förbättrade sina ekonomiska resultat i perioden.

Som vi tidigare kommunicerat kommer uppstarter av nya kliniker vara en viktig byggsten för att leverera vårt mål om en årlig organiskt tillväxt på 15%. Under kvartalet har två av våra största uppstarter tagit emot sina första patienter. Vår nya rygg och ortopediklinik i Malmö inledde, som planerat, i januari med mottagningsverksamhet och startade upp tre fullskaliga operationssalar under mars. Att vi nu använder operationssalarna och samtidigt ser att efterfrågan från kunder och patienter är mycket hög gör att vi kan lägga den mest kostsamma uppstartsperioden bakom oss i Malmö. Vi börjar till och med planera för att öppna den fjärde salen vilket skulle göra enheten till en av våra två största kliniker. Vår nya verksamhet i Göteborg för allmänkirurgi, urologi och gastroenterologi tog emot sina första patienter i mars. Under det första kvartalet bemannade vi upp verksamheten med kompetenta specialister och medarbetare för att kunna infria vår ambition om att bli ledande både kvalitets- och storleksmässigt i Västra Götalandsregionen.

Inom Solutions har vi i kvartalet växlat upp förberedelserna inför det kommande samarbetet med Bliwa. Planen är att redan innan sommaren ta över fullt kvalitets-, kostnads-, och vårdansvar för alla delar i vårdförsäkringen för Bliwas kunder. Vi har även arbetat vidare med vår satsning inom Qurant där vi planerar att lansera vår kombinerade företagshälsovård och sjukvårdsförsäkringsprodukt under andra kvartalet. Denna produkt kommer att vara betydligt mer fokuserad på preventivt arbete och tidiga insatser än traditionella produkter och hjälpa företagen med allt hälso- och sjukvårdsbehov till priset av en vanlig sjukvårdsförsäkring.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och ägare för det förtroende som ni visat de senaste 8 åren. Det är en förmån att ha denna roll och jag är väldigt stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.