Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2017: Framtidssatsningar och färre arbetsdagar pressar periodens resultat

 • Avyttring av problemverksamheter i Århus och Helsingfors stärker resultatet kommande perioder, men ger negativ engångseffekt på -16,3 Msek i kvartalet 
 • Betydligt färre arbetsdagar påverkar klinikernas resultat negativt
 • Framgångsrik uppstart av GHP Vård och Hälsa med Trygg Hansa och utveckling av samarbetet med Skandia
 • Starkt ökat fokus på intern kostnadskontroll i klinikerna framåt
Andra kvartalet 2017
 • Försäljningsintäkterna minskade till 249,6 Msek (262,0)
 • Organiska tillväxten uppgick till -4,5 procent (22,1)
 • Justerad EBITDA uppgick till 9,5 Msek
 • EBITDA uppgick till -6,8 Msek (31,8)
 • EBITDA-marginalen uppgick till -2,7 procent (12,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -14,0 Msek (20,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (0,26)
Första halvåret 2017
 • Försäljningsintäkterna ökade till 510,4 Msek (493,5)
 • Organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent (13,9)
 • Justerad EBITDA uppgick till 27,7 Msek 
 • EBITDA uppgick till 11,4 Msek (49,9) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 2,2 procent (10,1) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -5,7 Msek (29,5) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,39)

VD-ord
Det andra kvartalet i år förväntades att bli en utmaning ur ett lönsamhetsperspektiv. Det är betydligt färre arbetsdagar än samma period förra året, GHP International skulle inte få upp lönsamheten enligt plan förrän i slutet på året, vi har ett par uppstarter och vi har satsat på nya kompetenser i Norden och International. Trots denna vetskap blev kvartalet ändå ett finansiellt steg bakåt. En stor del går dock att förklara av att vi avyttrat olönsamma enheter, som kommer att innebära ett framtida förbättrat operativt resultat.

Vi har ett stort fokus på utvecklingen av verksamheten, det är något som vi kommer att ha glädje av framöver men det har påverkat kvartalets resultat negativt. Det senaste kvartalet har vi t.ex. startat vårdplanering Trygg Hansa och utvecklat samarbetet med Skandia med en ny IBS-mottagning och detta stärker vår ledande position på försäkringsmarknaden. Vi har även skrivit samarbetsavtal om ett neurorehabiliteringssjukhus i Förenade Arabemiraten som ett led i vår fortsatta internationella expansion samt tagit betydande steg framåt gällande digitalisering inom vården.

Våra kliniker i Århus och Helsingfors har under en lång tid varit en utmaning för oss. Tillsammans har de gjort en förlust på ca 3,5 Msek hittills i år och dessutom tagit mycket centrala resurser i anspråk. Vi bestämde oss därför för att sälja de bägge verksamheterna. Detta ger en negativ engångseffekt i kvartalet men stärker resultatet framåt.

Antalet arbetsdagar i varje enskilt kvartal har en stor påverkan på vårt resultat. Förutom inom Vårdsamverkan och International bygger vår ersättning helt på hur många patienter vi hjälper, detta samtidigt som de flesta av våra kostnader är fasta. Under första kvartalet i år var det två färre arbetsdagar än under samma period förra året och under andra kvartalet hade vi sex arbetsdagar färre. Vi uppskattar den negativa resultateffekten av dessa åtta dagar till minst 14 Msek (varav 11 Msek i Q2). Tyvärr kommer inte dessa arbetsdagar tillbaka under resten av året utan det kommer att vara ungefär samma antal arbetsdagar som förra året.

Inom International arbetar vi på enligt plan. Det tar lite tid att få processer på plats och att förbättra sjukhusen som vi just tagit över. Vi räknar därför med att i slutet av året vara uppe i ungefär samma lönsamhetsnivå som vi låg på under förra året i denna del av verksamheten.

Varje år de senaste elva åren har våra ersättningar för olika åtgärder fallit och lönerna gått upp. I vårdsektorn ökar dessutom lönerna snabbare än i samhället i övrigt. Detta är ingen ny utmaning för oss utan det handlar om att varje år bli bättre, hittills i år har vi inte genomfört detta i det tempo som vi hade velat. En stor anledning till att produktiviteten inte ökat som tänkt är att vi nu genomgår en generationsväxling i ledarskapet hos många av våra kliniker (t.ex. är fem av sju VD:ar i Stockholm på sitt första år i GHP). Vi har också en ny ekonomiorganisation i en ny struktur. Den önskade generationsväxlingen har dock tagit tid att genomföra och vi ser inte ännu det ekonomiska resultatet av det. Den underliggande situationen i våra kliniker ser dock bra ut. Vi har ett starkt patientinflöde och en ny generation av hungriga medarbetare.

För att så snabbt som möjligt komma till rätta med de utmaningar vi nu stött på fokuserar vi på att sätta striktare planeringsrutiner och fler kontrollfunktioner. Vi lägger också större delen av vår energi på att genomföra de olika åtgärder som vi sedan tidigare vet behövs för att nå våra lönsamhetsmål. Genom att sätta rätt fokus och genomföra rätt åtgärder känner jag mig trygg med att vi snabbt kommer att kunna förbättra vår lönsamhet.

Göteborg den 18 juli 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen och VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.