Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 2019

Enligt beslut vid årsstämman 2018 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2018.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2019:

Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
Emil Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB
Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) kommer att hållas den 24 april 2019 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se("Till Valberedningen") eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2018.

Göteborg 17 oktober 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.