Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Global Health Partner investerar i finska Laastari Lähiklinikk

Global Health Partner (GHP) har deltagit i en nyemission och därigenom blivit minoritetsdelägare i Laastari Lähiklinikka. Efter nyemissionen förblir Laastari Lähiklinikka majoritetsägd av ledningen och privata investerare.

Laastari Lähiklinikka etablerar och driver s.k. retailkliniker där man i första hand behandlar vanliga lindriga sjukdomar som influensa, öroninflammation, urinvägsinfektioner m.m. till en mycket lägre kostnad än traditionella vårdgivare. Retailkliniker är primärvårdskliniker som ligger i köpcentra och apotek, nära människors vardagsliv. Alla behandlingar som genomförs på Laastari Lähiklinikkas retailkliniker är baserade på medicinsk best practice och medicinska nationella riktlinjer. De finska klinikerna drivs idag i Kerava, Lahti och Helsinki.

Som en del i investeringen kommer GHP:s VD Per Båtelson att ingå i Laastari Lähiklinikkas styrelse tillsammans med bland andra Linda Hall Keller, fd. VD för MinuteClinic i USA. Investeringen baseras på bolagens gemensamma åtagande att utveckla nya hälso-och sjukvårdsmodeller liksom det gemensamma engagemanget för "Kvalitet genom specialisering". Genom investeringen i Laastari Lähiklinikka stärker GHP även sin närvaro på den finska sjukvårdsmarknaden. Förutom att ge patienter bättre tillgång till praktisk och högkvalitativ primärvård kommer Laastari Lähiklinikkas kliniker även att skapa ett mer effektivt och kundvänligt sätt att hantera pre- och postoperativa uppföljningsbesök för GHP:s patienter.

Med nyemissionen tar Laastari Lähiklinikka steget att exportera den nya kostnadseffektiva primärvårdsmodellen från Finland till andra europeiska länder och därmed till samarbete med större grupper av sjukvårdsfinansiärer, såsom försäkringsbolag och offentliga huvudmän. Investeringen innebär också ett aktivt samarbete mellan GHP och Laastari Lähiklinikka i syfte att stödja varandras insatser för att etablera sig på nya marknader.

Göteborg 5 oktober 2011
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.