Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP medarbetare har utnämnts till professor i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och GHP

Eva Kosek som är verksam på GHP Stockholm Spine Center har utsetts till professor i klinisk smärtforskning på Karolinska Institutet. Eva kommer även fortsättningsvis att arbeta med patienter med smärtproblematik på kliniken och att bedriva en stor del av sin forskning på GHP Stockholm Spine Center.

Eva Kosek är specialist i både rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Hon har sedan tidigare delade arbetsuppgifter då hon är kliniskt verksam vid GHP Stockholm Spine Center och driver flera forskningsprojekt, både på GHP Stockholm Spine Center och Karolinska Institutet (KI). Forskningen gäller framförallt mekanismer vid långvarig smärta i rörelseapparaten, hur smärtan regleras och hur genetiska faktorer påverkar denna reglering. Vidare studeras vilka faktorer som är av betydelse för behandlingsutfall vid kirurgi och träning.

Eva har nu utnämnts till professor i klinisk smärtforskning vid KI. Denna professur är delfinansierad av GHP i samarbete med KI. Eva kommer även fortsättningsvis att driva forskningsprojekt och behandla patienter tillsammans med sina kollegor på GHP Stockholm Spine Center. Målet med forskningen är bland annat att skapa en bättre förståelse för olika sorters smärtproblematik och att därigenom bli ännu bättre på att behandla framförallt långvarig smärtproblematik.

"För mig fungerar det utmärkt med delade arbetsuppgifter. Att bedriva forskningsprojekt på GHP Stockholm Spine Center är oerhört effektivt tack vare intresserade och stöttande kollegor, korta beslutsvägar och en ledande verksamhet på ryggproblematik.", säger Eva Kosek, Professor vid KI och överläkare på GHP Stockholm Spine Center.

För GHP innebär detta en möjlighet att utveckla den sortens samarbeten som är framtiden för vården i Stockholm. "Vi är väldigt glada för Evas utnämning och vår del i denna forskning. Nu när allt större del av vården i SLL bedrivs utanför de offentliga sjukhusen måste vi privata vårdgivare ta vårt ansvar för att forskning och utbildning fungerar. Dessutom är det mycket spännande forskning som Eva bedriver och som förhoppningsvis kommer att vara till stor nytta för patienter med denna sorts smärtproblematik.", säger Daniel Öhman, VD GHP.

Göteborg 20 augusti 2015
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.