Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP fortsätter samarbetet med Skandia för bättre vård

GHP har av Skandia, efter genomförd upphandling, fått fortsatt förtroende att fortsätta det unika samarbetet kring vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med vårdförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja inom GHPs affärsområde Vårdsamverkan.

"GHP kommer fortsätta att vara ansvariga för att kunden får hjälp med aktuell skada av rätt specialist, det vill säga vård på rätt nivå, och blir omhändertagen tills eventuell undersökning och behandling är slutförd. GHPs goda utfall och arbete med vårdkedjor gjorde att vi valde att fortsätta samarbetet.", säger Anneli Ström, Ansvarig Vårdgivarnätverket på Skandia.

I Sverige är GHP en av de största privata vårdgivarna inom specialistvården, och vården kommer att följas upp genom både mätning av kundnöjdhet och medicinska indikatorer. Samarbetet gäller försäkringstagare bosatta i Stockholms Län som har rygg-, axel- eller höftbesvär.

"Genom den här typen av samarbeten kan vi fokusera på sammanhållna vårdkedjor och hålla ihop patientresan. Våra satsningar på att kombinera faktabaserad analys och ett nära samarbete med våra kliniska experter borgar för goda medicinska utfall och ett effektivt omhändertagande. Det blir ett helhetstänk som blir till fördel för alla parter.", säger Ludvig Dalemar, Affärsområdesansvarig GHP Vårdsamverkan.

Inom vårdförsäkringar är Skandia en av de största leverantörerna i Sverige. Förutom att erbjuda vårdförsäkringar erbjuder Skandia även förebyggande vård genom sin hälsoförsäkring.

Avtalet om det fortsatta samarbetet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. Det fortsatta samarbetet kommer inte innebära någon väsentlig påverkan på GHP:s finansiella resultat.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.