Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2019: Stark tillväxt och förbättrat resultat

 • Resultatförbättring inom GHP:s samtliga tre segment
 • Fortsatt stark organisk tillväxt
 • Positiv start för det nya managementkontraktet i Kuwait
 • Förvärv av två hudkliniker i Stockholm

Tredje kvartalet 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 274,2 Msek (218,2)
 • Organiska tillväxten ökade till 20,4 procent (12,3)
 • EBITDA ökade till 28,9 Msek (1,7)
 • EBITDA-marginalen ökade till 10,5 procent (0,8)
 • EBIT ökade till 6,6 Msek (-5,4)
 • EBIT-marginalen ökade till 2,4 procent (-2,5)
 • Resultat efter skatt ökade till 2,8 Msek (-4,6)
 • Resultat per aktie ökade till 0,02 SEK (-0,08)
 • Resultat exklusive IFRS 16-effekt finns på sidan 3 i bifogad pdf

Första tre kvartalen 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 940,3 Msek (784,4)
 • Organiska tillväxten ökade till 17,4 procent (13,3)
 • EBITDA ökade till 109,1 Msek (48,7)
 • EBITDA-marginalen ökade till 11,6 procent (6,2)
 • EBIT ökade till 45,1 Msek (28,2)
 • EBIT-marginalen ökade till 4,8 procent (3,6)
 • Resultat efter skatt ökade till 30,6 Msek (23,1)
 • Resultat per aktie ökade till 0,37 SEK (0,27)

VD-ord
Det finns mycket positivt att ta med sig från det tredje kvartalet. Vi växer i hög takt, vi förbättrar vårt resultat och vi etablerar oss på nya marknader.

Vi märker att vårt arbetssätt uppskattas av patienter och kunder vilket bidrar till att vi fortsätter att ha en hög organisk tillväxt; över 20% i kvartalet. Samtidigt är resultatet i perioden vårt starkaste tredje kvartal hittills och alla våra tre segment förbättrar sina resultat. Därtill har vi startat vårt nya kontrakt i Kuwait och dessutom förvärvat två Hud-kliniker i Stockholm.

Vårt segment Norden fortsätter att växa i kvartalet, framförallt via organisk tillväxt. Under semestermånaderna drar många av våra kliniker ner sin kliniska verksamhet. Det är ett kostnadseffektivt sätt att möta det minskade behovet av vård under sommaren. Det är däremot viktigt att vi har en genomtänkt planering både innan och efter semestrarna för att kunna använda vår kapacitet på ett så bra sätt som möjligt när våra verksamheter är öppna. Detta är något som vi har blivit bättre på men det finns fortfarande lärdomar från den här sommaren som vi kommer att ta med oss till nästa år.

I kvartalet har vi gjort två spännande förvärv, dels Hudcentrum Hagastaden och dels Hudkliniken vid Sophiahemmet. Båda klinikerna passar väldigt väl in i GHP:s motto ”Kvalitet genom Specialisering”. Vi får nu en stark position inom hudsjukvården i Stockholm genom att vi samlar dessa två kliniker under samma ledning.

Under året har vi fortsatt att satsa på att bygga ut vår kapacitet inom våra kärnområden. Bland annat genom uppstarten av en ny dagkirurgisk ortopediklinik i Stockholm. Kliniken ger oss en viktig plattform för fortsatt tillväxt men belastar vårt resultat under den uppstartsfas vi nu är i. Under det tredje kvartalet beslutade vi även att fortsätta vår expansion av Gildhöj i Köpenhamn. Under det fjärde kvartalet kommer vi att få tillgång till mer lokalyta vilket möjliggör för oss att fortsätta växa i Danmark.

I vårt segment International har det nya managementkontraktet i Kuwait, som startade i juli, stått i centrum under kvartalet. Även om det innebär vissa utmaningar att etablera sig på en ny marknad så är det glädjande att kontraktets första kvartal har gått enligt plan. Vi har en ledningsorganisation på plats, vi har genomfört en situationsanalys och vi är väl rustade för att ta över det operativa ansvaret för sjukhuset under det fjärde kvartalet.

I Förenade Arabemiraten har de fyra sjukhusen fortsatt att utvecklas väl i det tredje kvartalet. Det är tydligt att GHP:s närvaro har gjort en stor positiv skillnad på sjukhusen. Samtidigt har erfarenheterna från Förenade Arabemiraten varit värdefulla för GHP i vårt arbete med det nya sjukhuset i Kuwait. Vår närvaro och erfarenhet från våra två kontrakt i regionen har stärkt vår bild av att det finns ytterligare möjligheter för expansion inom segmentet International. Vårt fokus för affärsutveckling är fortsatt på Förenade Arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien.

I Vårdsamverkan gör vi i kvartalet ett positivt resultat. Det beror delvis på att det köps in mindre vård under sommaren, men även på att vi hela tiden analyserar och optimerar vårdkedjorna. Detta är möjligt tack vare den unika data om patienternas vårdmönster som vi byggt upp. När vi kan kartlägga patienternas väg genom sjukvården kan vi genomföra konkreta förändringar som gynnar både våra kunder och patienterna. Ett exempel på detta är kunskapen om att vissa patientgrupper i väldigt stor utsträckning remitteras till en MR-undersökning efter sitt första läkarbesök. Med den information vi nu har tillgång till kan vi istället erbjuda dessa patienter att genomföra en MR-undersökning innan första läkarbesöket. Detta sparar ett läkarbesök för patienten och minskar kostnaden för den som ska betala för vården. Det är ett exempel på en samhällsnytta som GHP vill bidra till.

Vi har nu tre intressanta segment med stor utvecklingspotential. Det finns en stor efterfrågan på högkvalitativ specialistvård och i våra organisationer finns kunskapen och viljan att möta det behovet. Vi ser fram emot en spännande avslutning på året.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.