Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2014: GHP:s hittills bästa helårsresultat skapar utrymme för utdelning

 • Fortsatt starkt resultat från klinikerna i Stockholm och förbättrat resultat i Danmark, Skåne och Västra Götaland
 • Stark balansräkning möjliggör både utdelning till aktieägare och bibehållen plan för expansion och tillväxt
 • GHP antar ny utdelningspolicy om 50 procent utdelning av nettoresultat och föreslår utdelning om 13 öre per aktie
Fjärde kvartalet 2014
 • Försäljningsintäkterna ökade till 209,9 MSEK (208,4) och den organiska tillväxten uppgick till 1 procent (4)
 • EBITDA förbättrades till 18,0 MSEK (8,5)
 • EBITDA-marginalen var 8,6 procent (4,0)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 16,4 MSEK (-33,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (-0,54)
Helår 2014
 • Försäljningsintäkterna ökade till 767,6 MSEK (737,7) och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent (6)
 • EBITDA förbättrades till 60,3 MSEK (49,7)
 • EBITDA-marginalen var 7,9 procent (6,7)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 31,6 MSEK (-25,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (-0,50)

VD-kommentar
Vi är glada att kunna presentera GHP:s hittills bästa helårsresultat. Detta samtidigt som det finns betydande potential kvar i flera delar av verksamheten.

Klinikerna i Stockholm bidrar fortfarande väsentligt till GHP:s lönsamhet och vi bedömer våra tillväxtmöjligheter som fortsatt mycket stora här. Det är också glädjande att vi lyckats få upp resultaten betydligt i Västra Götaland, Skåne och Danmark, vilka är de marknader där GHP haft störst utmaningar historiskt. Dock finns fortfarande betydande förbättringspotential. En annan bidragande orsak till de förbättrade resultaten är att vi har minskat de centrala kostnaderna väsentligt jämfört med tidigare år.

Inom specialisttandvården har det varit ett utmanande år med betydligt sämre resultat än förra året. Det var därför som vi i somras genomförde en strategiförändring och sedan oktober har en ny verksamhetschef. Detta gör att vi ser med tillförsikt på framtiden för denna del av GHP. Den andra delen av verksamheten som har haft det motigt i år är GHP Stockholm Spine Center som i det nya vårdvalet fick betydligt lägre ersättningar samtidigt som en hel del av energin gick åt till uppstart av den nya öppenvårdssatsningen. Där blir det ett ökat fokus på intern effektivitet och utveckling av möjligheterna inom vårdvalet under 2015.

När vi tittar på det enskilda kvartalet ser vi samma effekter som på helåret, dvs. betydligt bättre resultat i VGR, Skåne och Danmark medan specialisttandvården och ryggverksamheten i Stockholm har resultatförsämringar.

Efter en viss avmattning av tillväxten under fjärde kvartalet ser vi positivt på 2015. Vi har gott om tillväxtprojekt, framförallt organiska, men vi vill växa med kvalitet.

Under året har vi sjösatt ett större arbete för att stärka och bättre kunna visa upp GHP - vi är en av de största leverantörerna av specialistvård och gör det med mycket god kvalitet. Vi har infört nya kvalitetsuppföljningsnyckeltal som alla våra svenska sjukvårdskliniker mäter från årsskiftet, utvecklat ledningssystemen och lanserat nytt gemensamt varumärke. Som vi tidigare har berättat om har vi också genomfört en större omorganisation på huvudkontoret.

Vi känner oss trygga med vår lönsamhet och räknar med en fortsatt god utveckling. Vi har också en betydligt starkare balansräkning, nettoskulden har under de senaste två åren minskat från nästan 3 till mindre än 1 gånger rörelseresultatet före avskrivningar. Vi har därför antagit en ny utdelningspolicy som säger att långsiktigt ska 50 procent av vinsten efter skatt och minoritet delas ut till aktieägarna. För 2014 är förslaget till årsstämman 13 öre per aktie. Vi känner oss trygga med att en sådan utdelningspolicy inte kommer att vara ett hinder för GHP:s framtida tillväxt och vi behåller våra befintliga tillväxtmål.

Göteborg den 19 februari 2015
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.