Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling

 • Stark organisk tillväxt och resultatförbättring i GHP:s nordiska verksamheter
 • Säsongsvariationer påverkar resultatet negativt i alla tre segmenten
 • Kraftfulla satsningar på digitala lösningar och erbjudanden
 • Nytt avtal tar Vårdsamverkan till 100 Msek i omsättning på årsbasis
Tredje kvartalet 2018
 • Försäljningsintäkterna ökade till 218,2 Msek (191,9)
 • Organiska tillväxten ökade till 12,3 procent (6,1)
 • EBITDA ökade till 1,7 Msek (-0,2)
 • EBITDA-marginalen ökade till 0,8 procent (-0,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -4,6 Msek (-2,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,05)
Första tre kvartalen 2018
 • Försäljningsintäkterna ökade till 784,4 Msek (702,3)
 • Organiska tillväxten ökade till 13,3 procent (3,9)
 • EBITDA ökade till 48,7 Msek (11,2)
 • EBITDA-marginalen ökade till 6,2 procent (1,6)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade till 23,1 Msek (-8,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (-0,14)

VD-ord
GHP är inne i en väldigt spännande period. Norden går starkt framåt med betydande tillväxt och utveckling samtidigt som vi arbetar med många utvecklingsprojekt och satsningar inom Vårdsamverkan och International. Målet är att stärka vår position som ledande specialistvårdsgivare i Norden. Vi vill även utöka vår verksamhet i Gulfregionen så att vi blir en lokal vårdgivare som står på flera ben och genom Vårdsamverkan vill vi skapa nya typer av samarbeten och produkter. Vi genomför denna expansion på ett kontrollerat sätt, med respekt för utmaningarna, för att säkerställa en robust utveckling där varje kvartal innebär ett par steg framåt.

När vi tittar på tredje kvartalet fortsätter Norden sin positiva utveckling. Vi har en organisk tillväxt på 13%, vilket visar på stark efterfrågan på våra tjänster, där vår förmåga att attrahera personal och effekten av kapacitetsökningar från utbyggnad och effektivisering ger resultat. Resultatmässigt är tredje kvartalet alltid tungt för Norden. Till skillnad från primärvård, omsorg och sjukhusdrift har våra verksamheter inga löpande intäkter. Semesterperioden slår därför mycket tungt mot resultatet. Det är därför glädjande att trots allt se en liten ökning i lönsamheten även i detta kvartal. Tittar vi framåt, förväntar vi oss att den negativa pris-utvecklingen avtar, eller till och med blir positiv. Detta baserar vi på ökad efterfrågan och att konkurrenter har stängt ner verksamheter vilket visar på att nuvarande situation med offentliga avtal utan prisuppräkning är ohållbar. Vi känner att det nu finns en ökad förståelse för att villkoren för högkvalitativa privata vårdgivare behöver förbättras, så att vi kan vara en del av lösningen på de utmaningar som den svenska sjuk-vården står inför. Vi förväntar oss att prispressen ersätts mot en ökad press på ökade löner. Därför är det viktigt att vi fortsätter att arbeta hårt för att vara så bra arbetsgivare som möjligt. Vi har stort fokus på att tillsätta och utveckla bra ledare och att säkerställa arbetsplatser där man känner att man kan göra skillnad och är stolt över det vi åstadkommer.

Inom International fortsätter vi att utveckla våra fyra sjukhus. Vi är väldigt stolta över hur mycket vi hittills har kunnat förbättra vården med kraftigt förbättrad patient-säkerhet och utfall. Ekonomiskt är vår ersättning baserad på hur väl vi kan leverera på ett antal förutbestämda kvalitets- och effektivitets-KPI:er samt ett antal aktiviteter (såsom utbildning, kvalitetsrevisioner och tillsättandet av relevant personal). Ersättning för aktiviteter är kopplat till det kvartal som de utförs i och i år har vi ännu större förskjutning mot fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Det innebär att vi förväntar oss en resultatmässigt stark avslutning på året inom International. De underliggande KPI:erna ligger kvar på en hög nivå. Vi fortsätter ett enträget arbete med att vinna fler avtal och starta nya samarbeten i regionen. Vi har idag flera projekt av hög kvalitet och ser optimistiskt på våra möjligheter att växa i segmentet. Efter 10 år i regionen vet vi att det är långa och oförutsägbara processer.

Vårdsamverkan har tagit stora steg framåt under kvartalet. Det nya samarbetet med Trygg Hansa är igång vilket innebär att segmentet nu kommer upp i ca 100 msek på årsbasis. Detta innebär att vi nu är tillräckligt stora för att verkligen satsa och bygga ut de samarbeten och lösningar som behövs. En viktig del av detta blir olika digitala stöd. Under tredje kvartalet startade vi upp vårt samarbete med Doctrin. Där arbetar vi med dynamiska formulär för att på ett effektivt och strukturerat sätt ta in så mycket information som möjligt om patienten och dennes skada innan första kontakten. Det som gör GHP Vårdsamverkan unikt är att vi äger hela vårdkedjorna. Det gör man aldrig i den offentliga vården utan där studsar patienten runt i olika system. Detta innebär att vi kan koppla ihop denna strukturerade data med exakt vilken vård patienten får och av vilka vårdgivare, vad det blev för utfall av vården (dvs hur bra patienten blir) och vad hela vårdkedjan kostar. Detta gör vi i vårt egna datalager. Med denna kunskap kan vi sedan kontinuerligt fortsätta att utveckla vården genom preventiva verktyg, smartare vårdkedjor, rätt vårdnivå direkt och digitala stöd, såsom chatt eller vår physioterapiapp. Även om dessa strategiska satsningar just nu medför en del kostnader är vi övertygade om att de skapar stort värde på sikt. Nu har vi vårt fulla fokus på att bygga upp allt detta och säkra upp riktigt bra och sömlösa vårdkedjor. För att visa vad vi vill åstadkomma med Vårdsamverkan har vi tagit fram en film som finns här: http://ghp.se/ghp-vardsamverkan 

Som vanligt gäller det att lyckas med alla dessa initiativ samtidigt som hela grunden i vår verksamhet, alla våra fina kliniker i norden och sjukhus i mellanöstern, fungerar riktigt bra varje dag. Vi ska använda våra fasta kostnader för att hjälpa så många patienter som möjligt på ett så bra sätt som möjligt. Detta får vi aldrig tappa fokus på.

Göteborg den 25 oktober 2018
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.