Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2016: Fjärde kvartalet visar stark tillväxt i både omsättning och resultat

 • Intäkterna ökade i alla GHP:s marknader 
 • Stark tillväxt och effektiva processer bidrar till ett ökat resultat (EBITDA-ökning på 72 procent) 
 • Lyckat övertagande av driften av sjukhusen i Förenade Arabemiraten 
 • 2016 - GHP:s starkaste finansiella år någonsin 
 • Styrelsen föreslår fördubblad utdelning
Fjärde kvartalet 2016 
 • Försäljningsintäkterna ökade till 272,8 MSEK (229,9) 
 • Organiska tillväxten uppgick till 16,4 procent (8,4) 
 • EBITDA uppgick till 23,6 MSEK (13,7) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 8,6 procent (6,0) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 14,8 MSEK (13,0) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,19)
Helår 2016 
 • Försäljningsintäkterna ökade till 955,4 MSEK (820,0) 
 • Organiska tillväxten uppgick till 14,5 procent (6,1) 
 • EBITDA uppgick till 80,9 MSEK (52,5) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 8,5 procent (6,4) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 45,1 MSEK (27,3) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (0,33) 
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie

VD-kommentar
Vi avslutar 2016 med ytterligare ett starkt kvartal. Både Norden och International bidrar till en stark tillväxt och ett betydligt bättre resultat än samma period förra året. I Norden är vi stolta över hur vi kunnat möta kombinationen av prisfall och löneökningar med ökad effektivitet och organisk tillväxt. I Mellanöstern har vi nu tagit över driften av Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA).

I Norden sticker GHP Stockholm Spine Center ut, där har vi under lång tid haft oacceptabelt långa köer. Under ledning av vår nya VD, Björn Zoëga, har vi kraftigt kunnat korta köerna genom en ökad verksamhet. Detta har också betytt att vi har kunnat möta de prissänkningar som vi har sett med en ökad effektivitet och omsättning. Särskilt glädjande var det när en ny studie visade att GHP:s två ryggkliniker, med god marginal, har Sveriges kortaste sjukskrivningar efter kirurgi. Så i tillägg till att vi använder skattepengarna effektivt genom att vår vård kostar landstingen mindre än vid de offentliga sjukhusen bidrar vi också till betydligt lägre sjukskrivningskostnader.

Vi avslutar nu vårt första helår med samarbetet inom Vårdsamverkan, partnerskapet med Skandia inom ortopedi i Stockholm. Redan under första året har vi kunnat utveckla vårdkedjorna så att den totala vårdkonsumtionen minskar betydligt samtidigt som både patientnöjdhet och kvalitetsutfall är höga och minst på samma nivå som innan. Vi anser att detta visar vilken väg vården behöver utvecklas när vårdens resurser är begränsade samtidigt som efterfrågan ökar. Bästa sättet att möta denna utmaning är att vi vårdgivare tar vårt ansvar och i partnerskap med våra kunder säkerställer att resurserna räcker så långt som möjligt.

Vi har nu tagit över driften av SKMCA i Ajman. Alla delar har fungerat enligt plan och vi har påbörjat utvecklingen av sjukhusgruppen mot en ledande verksamhet i regionen. Parallellt har vi etablerat ett affärsutvecklingskontor i Dubai där vi arbetar med alla de spännande möjligheter som finns i regionen.

Under hösten har diskussionen om vinster i välfärden tagit fart igen. Vi anser inte att det är sannolikt att vinstbegränsningsförslaget i betänkandet "Ordning och reda i välfärden" blir verklighet, dessutom kommer endast en liten del av vår vinst från svenska landsting. Vi tolkar dock debatten så att svenska folket är oroligt över att vinstintresset går ut över kvaliteten. Vi vet att det nästan alltid är tvärtom men för att visa detta och lugna opinionen är vi positiva till höga kvalitetskrav på den privata vården. Vidare anser vi att det är viktigt att fortsätta berätta sanningen, när landstingen använder våra tjänster sparar de skattepengar och får en mycket hög kvalitet. När vi i november genomförde en opinionsundersökning visade det sig också att så länge som detta är fallet är en klar majoritet positivt inställda till privat vård.

Vi ser nu fram emot att gå in i 2017. Vi har stärkt GHP med ett antal nya kompetenser för att bli ännu bättre på ny teknik, digital kommunikation, analys och ledarskapsutveckling. Detta tror vi blir viktigt för att fortsätta utvecklingen av GHP mot ännu högre service, kvalitet och effektivitet.

Göteborg den 22 februari 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.