Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2010: Fortsatt stark ökning av rörelseresultatet

TREDJE KVARTALET 2010
 • Försäljningsintäkterna ökade med 17 procent till 108,8 MSEK (93,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-13,1)
 • Resultat före skatt uppgick till -4,8 MSEK (-12,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,0 MSEK (-12,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,19)
 • Organisk tillväxt om 15 procent
 • Nyöppnade kliniker för fetmakirurgi i Danmark
 • Nyöppnad verksamhet i Lund inom ortopedi och gastroenterologi
 • Arrhythmia koncernens femte Service Line
JANUARI - SEPTEMBER 2010
 • Försäljningsintäkterna ökade med 16 procent till 407,9 MSEK (352,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,9 MSEK (-4,3)
 • Resultat före skatt uppgick till 16,5 MSEK (-5,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 MSEK (-9,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,26)
 • Organisk tillväxt om 15 procent

VD-KOMMENTAR
Marknadsläget för befintliga svenska kliniker är stabilt främst med avseende på utgången av det svenska valet som innebar att mycket små förändringar väntas i de svenska landstingen. Fortsatt fokus på patienträttigheter, patientsäkerhet och transparens i kvalitetsuppföljningen av svensk sjukvård gynnar Global Health Partners affärsmodell och säkrar möjligheterna att ytterligare profilera och marknadsföra våra högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster.

Efter en period av turbulens i det danska sjukhusväsendet har läget nu stabiliserats och vi har fått en god start för våra två Bariatric Centers, som utför fetmaoperationer i Köpenhamn och Odense. I Norge är marknadsläget ogynnsamt och volymingången för ryggkirurgin i Bergen-kliniken otillfredsställande. Däremot fortsätter efterfrågan på fetmaoperationer att öka. I övriga marknader är läget stabilt och befintliga kliniker presterar enligt plan med undantag för en något långsammare volymutveckling för Bariatric-kliniken i Prag.

Det tredje kvartalet är årets svagaste beroende på semesterperioden i juli och augusti. Jämfört med föregående år är det samlade resultatet från klinikerna väsentligt bättre. De centrala utvecklingskostnaderna är fortsatt under kontroll vilket bidrar till en gynnsam resultatutveckling för koncernen som helhet.

Under perioden har två nya kliniker inom området Bariatrics startats i Danmark. Vi har också, efter periodens utgång, förvärvat majoriteten av aktierna i Stockholm Gastro Center, en mycket välrenommerad verksamhet för medicinsk och kirurgisk gastroenterologisk verksamhet inklusive endoskopi, granne med vår Bariatric-klinik på Sophiahemmet. Denna klinik kompletterar vårt utbud inom gastro-området och kommer att bidra med både verksamhets- och lokalmässiga synergier. Vidare har vi under perioden startat med både gastroenterologi och ortopedi i vår klinik i Skåne som komplement till Bariatric-verksamheten. Detta är ytterligare ett exempel på den förädling och expansion vi driver i befintliga kliniker.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan i våra kliniker den närmaste framtiden. Vi kommer också att över tid ytterligare stärka våra positioner i marknaden grundat på de mycket goda medicinska resultat som uppnås i våra kliniker och som bl.a. dokumenteras i de svenska kvalitetsregistren.

Göteborg den 2 november 2010
Global Health Partner AB (publ)

Per Båtelson
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.