Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP inleder samarbete med Doctrin

GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården.

GHP har inlett ett samarbete kring digital inhämtning av patientens sjukdomshistorik för att därigenom fortsätta att utveckla vårt innovativa och högkvalitativa erbjudande inom GHP Vårdsamverkan. Införandet är det senaste steget i vår ambition att fokusera på kvalitetsutfall och hela vårdkedjorna så att vi kan åstadkomma betydande förbättringar i vården genom att arbeta på nya sätt och med ny teknik.

För att ta detta utvecklingssteg samarbetar GHP med företaget Doctrin. Tjänsten innebär att patienter lämnar uppgifter kring deras medicinska behov i ett digitalt verktyg. Verktyget bygger på en omfattande medicinsk algoritm som strukturerat och dynamiskt samlar in information om patientens sjukdomshistoria. Baserat på denna information utvecklar och optimerar GHP vårdkedjorna. I ett första steg är fokus på att varje patient så snabbt som möjligt skall hamna på rätt vårdnivå genom intelligent vårdplanering. Över tid kommer fokus att flyttas mot att kombinera sjukdomshistoriken med resursåtgång och kvalitetsutfall för att kontinuerligt utveckla vårdkedjorna mot en högre kvalitet och effektivitet.

"Införandet av en förbättrad digital sjukdomshistorik är den senaste pusselbiten i vår strategi inom Vårdsamverkan att vara en strategisk och innovativ samarbetspartner med försäkringsbolagen. Samarbetet med Doctrin passar väl in i vår digitala strategi att identifiera innovativa lösningar som säkerställer hög medicinsk kvalitet i patientens vårdresa. Genom att vi kombinerar data från detta verktyg med övrig data i vårt informationslager, såsom data från vår uppföljning av resursåtgång och kvalitetsutfall, innebär detta att vi kan bedriva väldigt spännande utveckling", säger Daniel Öhman.

I GHP:s digitala portfölj finns i tillägg till samarbetet med Doctrin bland annat appar för läkarbesök över video, digitala sjukgymnastikövningar, system för att följa resursåtgång och system för kvalitetsuppföljning.

Samarbetet med Doctrin kommer inte innebära någon väsentlig påverkan på GHP:s finansiella resultat under 2018.

Göteborg, 28 juni 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.