Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Global Health Partner och RCDR först ut med kvalitetscertifiering av diabetescenter i Förenade Arabemiraten

RCDR, Rashid Centre for Diabetes and Research, ett diabetescenter inom Global Health Partner, är som första vårdgivande verksamhet inom Ministry of Health (MoH) i Förenade Arabemiraten (UAE) kvalitetscertifierad. Global Health Partner, som sedan 2010 driver kliniken tillsammans med MoH har därmed stärkt sin position som högkvalitativ vårdgivare i regionen.

Sedan 2010 driver Global Health Partner tillsammans med MoH en specialistklinik för diabetes och fetma i Ajman, UAE. Klinikens fokus är att erbjuda högkvalitativ vård till patienter som har, eller förväntas utveckla komplikationer som en följd av diabetes, och är till övervägande delen remitterade från primärvården. Verksamheten som präglas av kvalitet genom specialisering kring diabetesvård omfattar därför även fot-, ögon-, livsstils- och överviktskirurgi- kliniker samt ett eget laboratorium.

- Kvalitetsarbetet påbörjades när kliniken startade och har successivt förbättrats och implementerats. För ett år sedan bestämde vi oss för att söka kvalitetscertifiering av vår verksamhet. Vi valde att göra det genom Joint Commission International (JCI), som är en erkänd kvalitetssäkringsorganisation i området, säger Bengt Ternström, vd för Rashid Center for Diabetes and Research.

I certifieringsarbetet har all personal på kliniken medverkat. Initialt genom arbete i mindre arbetsplatsgrupper, där processerna beskrivits och dokumenterats. Därefter har man arbetat med att samordna de olika processerna till policies, guidelines och instruktioner. För att stödja och underlätta arbetet har kliniken format en kvalitetssäkringsgrupp (Quality Management Team) som har agerat som samordnare och koordinator i de olika delarna av processen.

- Vi har tydligt markerat att kvalitetssäkring inte enbart är ett ledningsuppdrag utan till stor del består av att personalen engagerar sig och tar ansvar för sin del i processen, säger Bengt Ternström. Efter genomförd audit kunde vi stolt konstatera att vi nått upp till de högt ställda kraven. Nu fortsätter vi kvalitetsarbetet genom kontinuerliga förbättringsprojekt.

JCI ackreditering fokuserar på patientsäkerhet, riskanalyser, medicinering och spårbarhet i processerna, och att dessa är applicerade i det praktiska vårdarbetet.

Rashid Center for Diabetes and Research omfattades av tre dagars audit där mer än niohundra mätbara parametrar kontrollerades, analyserades och bedömdes. Att kliniken redan förra året utnämndes till referensklinik för diabetsvård i Gulfregionen och att laboratoriet för tredje året i rad utsetts till det kvalitetsmässigt bästa i landet, understryker vikten av att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med kvalitetsfrågor.

Göteborg 10 juli 2013
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.