Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Global Health Partner säljer klinik i Prag

Global Health Partner (GHP) säljer hela sitt återstående innehav i OB Klinika i Prag, Tjeckien, till Progress Medical. Kliniken är ledande i Tjeckien inom fetmakirurgi, men har haft lönsamhetsproblem efter betydande prissänkningar på marknaden. "Försäljningen ligger i linje med GHP:s strategi att öka fokus på den nordiska marknaden", säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner.

OB Klinika bedriver fetmakirurgi och bildades av GHP 2009. Kliniken är väl belägen i Prag och betjänar i huvudsak offentliga patienter genom nationella försäkringsbolag. I januari 2012 sålde GHP halva sitt innehav till en tjeckisk investerare i sjukvård, Progress Medical, som nu också förvärvar GHP:s resterande andelar i kliniken.

Kliniken i Prag har varit GHP:s enda verksamhet i Tjeckien och som ett led i ett ökat fokus på koncernens kärninnehav väljer GHP att avyttra kliniken. Kliniken har betydande patientvolymer inom fetmakirurgi och metabola sjukdomar, men med anledning av prissänkningar på marknaden har kliniken under en längre period haft lönsamhetsproblem. Avyttringen ger upphov till en mindre realisationsvinst.

GHP bedriver specialistkliniker bland annat inom följande utvalda diagnosområden: specialisttandvård, ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, allmänkirurgi, gastroenterologi samt arytmi.

Göteborg 23 januari 2013
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.