Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP Specialty Care AB: Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten

Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter.

GHP har i två år varit operatör av all offentlig sjukhusbunden vård i Ajman som är ett av de sju emiraten i Förenade Arabemiraten. Vårt uppdrag är att införa svensk sjukvårdskultur och kraftigt höja kvaliteten på vården.

Bakgrunden är att landets ministerium för presidentens affärer hade konstaterat att dessa sjukhus var på en för låg nivå. Man bestämde sig för att upphandla ett internationellt ledarskap. Tjänstemännen från ministeriet uppskattade det de såg av svensk sjukvård och framförallt våra fina medicinska resultat. Dessutom hade man goda erfarenheter av att samarbeta med GHP sedan många år då vi hade satt upp och varit operatör av ett diabetescenter som idag är en del av sjukhusgruppen.

Idag är GHP operatör av ett akutsjukhus (med fler allvarliga traumafall än något svenskt akutsjukhus), ett kvinno- och barnsjukhus, ett diabetescenter och ett mindre allmänsjukhus. Totalt sett har sjukhusen ca 250 000 patienter per år och ca 70 svenska läkare och sjuksköterskor arbetar på plats.

Sjukhusen som vi tog över var väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige. Kvaliteten, ledarskapet och utrustningen var på betydligt lägre nivå. Under de två år som GHP nu har varit operatör av dessa sjukhus har vi kunnat utveckla vården betydligt. Till exempel överlever betydligt fler av de allvarliga traumafall som kommer in på akutmottagningen.

Andra exempel är att vi har kunnat halvera antalet kateterassocierade urinvägsinfektioner och skapa modern förlossningsvård med smärtstillande och betydligt färre episiotomier. Ett annat värde är att pappor i dag är närvarande på förlossningen och att vi har infört en modern kvinnosjukvård där kvinnor nu får hjälp med besvär som man tidigare ofta led av i det tysta. Vidare har vi infört ett tillåtande ledarskap och fungerande avvikelsehantering.

Vad som är mer oväntat är att vi även har kunnat påverka en del av de traditioner som funnits och som varit en stor olägenhet för både de kvinnliga patienterna och för vårdpersonalen. I landet är det olagligt att skaffa barn utanför äktenskapet. Det innebär att om en gravid kvinna kommer in utan att kunna visa upp bevis på giftermål kommer polisen utreda henne. Tidigare försattes dessa kvinnor också i handfängsel, av polisen. Detta har vi i samarbete med polisen lyckats få bort. I dag får dessa kvinnor exakt samma vård och omhändertagande som alla andra.

Vi vill särskilt påpeka att GHP inte har någon möjlighet att påverka landets lagar. Vidare har GHP ingen möjlighet att påverka eller ändra att det sker en kontroll om gravida kvinnor är gifta när dom kommer till sjukhuset. Det är inte GHP:s personal eller annan vårdpersonal som gör denna kontroll och det finns inga riktlinjer från vår sida att de ska göra det. För var och en av alla de ca 250 000 patienter som årligen söker vård på sjukhusen har GHP:s närvaro enbart haft en väldigt positiv effekt, det gäller särskilt de allra mest utsatta patienterna. På detta sätt lever GHP väl upp till "FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter" som är riktlinjer för hur företag skall uppföra sig i sådana här miljöer.

Sammanfattningsvis är vi mycket stolta över vad vi på två år har lyckats åstadkomma. Tillsammans med de lokala myndigheterna har vi kraftigt kunnat öka kvaliteten på vården med betydligt fler överlevande och en högre livskvalitet för invånarna i Ajman.

Göteborg 18 mars 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.