Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-mars 2016: God utveckling inom nyckelområden

  • Första fasen i Förenade Arabemiraten är igång och går enligt plan
  • GHP Vårdsamverkan, vårt nya samarbete med försäkringsbolagen, gör ett allt bättre resultat
  • Fortsatt god organisk tillväxt
  • Urologcentrum förvärvat och tillträtt
Första kvartalet 2016
  • Försäljningsintäkterna ökade till 231,5 MSEK (217,6) och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent (5)
  • EBITDA uppgick till 18,1 MSEK (19,9)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 7,8 procent (9,1)
  • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 9,4 MSEK (10,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,11)

VD-kommentar
Resultatet för det första kvartalet 2016 var tillfredställande med tanke på att påsken låg tidigare i år än föregående år vilket påverkade kvartalet negativt. Vår bedömning är att rörelseresultatet påverkades negativt i kvartalet med 4-6 miljoner kronor på grund av förlorade arbetsdagar kring påsken. Trots färre arbetsdagar uppgår tillväxten till 6 procent i kvartalet (varav 1 procentenhet förvärvat), vilket visar på en högre underliggande tillväxt.

Det särskilt positiva i kvartalet var, att trots att det nya avtalet i Förenade Arabemiraten (UAE) bara har gällt i en månad och vi har haft kostnader i hela kvartalet, bidrar GHP International positivt till kvartalsresultatet och arbetet fortgår enligt plan. Den positiva trenden ser ut att fortsätta i andra kvartalet. Vi genomför nu en fullständig genomlysning av de sjukhus som vi ska ta över med fokus på att ta fram en utvecklings- och affärsplan. Parallellt med detta är vi igång med att anställa erfarna och kompetenta chefer till den ledningsgrupp som på plats ska leda sjukhusen. Vi är nöjda med utvecklingen inom båda dessa processer. Det är från och med den 1 september som vi enligt plan tar över managementansvaret av sjukhusen.

GHP Vårdsamverkan (fd integrerade vårdlösningar) gör ett allt bättre resultat och även om påverkan i första kvartalet är negativ är förlusterna betydligt mindre än i kvartal 4 2015. Detta då effektiviteten ökar och uppstarts- och utvecklingskostnaderna minskar. Vi räknar med att denna verksamhet kommer att ha en positiv påverkan på helåret 2016.

Vi ser även en positiv utveckling inom Specialisttandvården och GHP Ortho Center Skåne. Inom Specialisttandvården har vi kunnat attrahera duktiga specialister och stärka remittentsamarbetena. GHP Ortho Center Skånes resultat är bättre tack vare nya hyresavtal. Hos GHP Stockholm Spine Center ser vi positiva tendenser, även om det är en bit kvar till den potential som vi ser att verksamheten har. Vi är också nöjda med att vårt nyförvärv, Urologcentrum, som vi tillträdde 1 mars och som bidrar positivt till kvartalet.

Några verksamheter har tyvärr haft en negativ utveckling. Vi ser fortsatt en betydligt lägre efterfrågan av offentlig överviktskirurgi vilket vi tror är en effekt av att "kömiljarden" togs bort vid årsskiftet. På GHP OPA Privathospital i Århus ser vi en kraftigt minskad efterfrågan på offentlig ryggkirurgi efter att betalningsansvaret för vårdgarantipatienter har gått över till Universitetssjukhuset från regionen. I båda fallen är det underliggande behovet lika stort som tidigare vilket leder till att köer byggs på grund av regelförändringar vilket i sin tur leder till ökade samhällskostnader. Vi tror att dessa patienter kommer tillbaka när köerna växer men denna ryckighet är inte bra för vår lönsamhet.

Sammanfattningsvis är kvartalsresultatet färgat av påsken men det underliggande arbetet med klinikerna fortskrider enligt plan samtidigt som GHP International och GHP Vårdsamverkan utvecklas positivt.

Göteborg den 26 april 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.