Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande

Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019.

Detta pressmeddelande angavs då utgöra insiderinformation genom att den innehöll en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Bolaget vill här förtydliga att det inte utgjorde information under EU:s marknadsmissbruksförordning.

Göteborg 17 oktober 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Filer att ladda ned:

Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.