Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP vinner upphandling om drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE)

GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännagav i dag att koncernen har vunnit en omfattande upphandling avseende drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE). Avtalet löper på fem år och undertecknades officiellt idag av H.E. Ahmad Juma Al Zaabi, Chairman of the Board of Directors of the Medical Office, Ministry of Presidential Affairs, i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Avtalet löper över fem år med möjlig förlängning om ytterligare minst fem år och omfattar drift av två akutsjukhus (innefattande elektiv sjukvård, akutsjukvård, barnsjukvård och mödra- och förlossningsvård) och ett diabetssjukhus (för närvarande i GHP:s regi). Dessa kommer vid full drift att ta emot mer än 200.000 patienter om året, varav hälften beräknas vara akutbesök (i nivå med Sveriges större akutsjukhus).

GHP ansvarar enligt avtalet för att driften sköts på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt så att verksamhetens medicinska, operationella och ekonomiska resultat motsvarar de krav som ställts av the Medical Office/Ministry of Presidential Affairs. GHP tar emellertid inte över kostnaderna för den löpande driften av sjukhusen. Istället erhåller GHP en management avgift (ersättning) baserat på utfallet av ett antal givna nyckeltal samt leverans av ett antal förutbestämda managementuppgifter. Avtalet stipulerar vidare att en andel av de rekryteringar som kommer att göras ska ha erfarenhet av svensk sjukvård.

"Att vi blivit utvalda i denna skarpa process är ett betydelsefullt erkännande inte bara för GHP:s sätt att driva kvalitetsbaserad sjukvård utan också för den svenska sjukvården i stort. Vi har konkurrerat med flera av de mest kända och välrenommerade sjukvårdsorganisationerna i världen om detta prestigefyllda kontrakt.", säger GHP:s VD Daniel Öhman.

"Ministry of Presidential Affairs har valt GHP mot bakgrund av deras utmärkta drift och kvalitet vid Rashid Centre for Diabetes and Research samt deras goda rykte och höga vårdkvalitet i Sverige. Vi ser fram emot ett mångårigt framgångsrikt samarbete med GHP.", säger Dr Abdul Hadi Al-Ahbabi vid The Medical Office inom Ministry of Presidential Affairs.

Upphandlingsprocessen har varit rigorös och omgärdad av strikt sekretess. På grundval av de goda resultat som uppnåtts vid specialistkliniken RCDR, Rashid Centre for Diabetes and Research, som sedan 2010 drivs av GHP tillsammans med Ministry of Health i Förenade Arabemiraten inbjöds GHP i våras att delta i upphandlingen. Under 2015 behandlades ca 30.000 patienter på RCDR vars diabeteslaboratorium är rankat som ett av världens ledande. Den fortsatta driften av detta center omfattas av det nya avtalet.

Under hösten har en delegation från The Medical Office/Ministry of Presidential Affairs besökt GHP:s kliniker i Sverige samt deras samarbetspartners. Genom dagens undertecknande av avtalet är upphandlingen slutförd.

GHP kommer under våren och sommaren genomföra omfattande situationsanalyser och förberedande arbete för att under det tredje kvartalet 2016 överta operatörskapet av sjukhusen.

"Utan att nu ge några prognoser vill vi ändå tydligt indikera att detta avtal förväntas ha betydande positiv inverkan på GHP. Intäkten bestäms varje kvartal utifrån hur bra vi har levererat och GHP förväntas erhålla en god rörelsemarginal.", säger GHP:s vice VD och CFO Tobias Linebäck som blir ansvarig för avtalet från GHP:s sida.

"Redan några månader in på 2016 kommer GHP att påverkas positivt av detta, samtidigt som vi andra halvåret 2015 haft något högre kostnader än normalt på grund av upphandlingen och arbetet med att få avtalet i hamn. Även det första kvartalet 2016 kommer påverkas av vissa uppstartskostnader. Vi återkommer inom kort med mer specifik information samt i samband med vår bokslutskommuniké för 2015.", säger Linebäck.

"GHP:s verksamhetsmodell för UAE skiljer sig från den nordiska verksamheten. I UAE vill man ta del av ledande internationell kompetens för att utveckla sina sjukhus till världsklass, GHP:s fokus är därför att driva verksamhet genom managementkontrakt. I Norden ser vi hur betydande samhällsvinster kan skapas genom att elektiv vård flyttas ut från akutsjukhusen in i högkvalitativa specialistcenter. Dessa center vill vi äga själva för att över tid kunna investera i utveckling av verksamheterna och inte riskera att bli av med verksamheten i nästa upphandling. Det som är gemensamt för båda marknaderna är vårt fokus på att tillsammans med professionen utveckla ledande vård med ett värdebaserat tänk.", säger Öhman.

Om Förenade Arabemiraten (UAE):
Förenade Arabemiraten är en federation bestående av de sju emiraten Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah och Umm al-Qaywayn. Abu Dhabi är huvudstad i Förenade Arabemiraten. År 2013 var Förenade Arabemiratens totala befolkning 9,2 miljoner fördelad på 1,4 miljoner emiratier och 7,8 miljoner utlänningar. Den offentliga sjukvården har byggts ut kraftigt under de senaste årtiondena och Förenade Arabemiraten har idag ett stort antal högkompetenta specialistkliniker och sjukhus. Sheikh Khalifa hospital i Ajman och Masfout liksom Rashid Center for Diabetes and Research står för en betydande del av sjukvården i Ajman.

Göteborg 23 december 2015
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.