PRESSReleaser

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20212020-10-16 Enligt beslut vid årsstämman 2020 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2020. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20202020-10-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2020. Läs mer GHP avyttrar Urologcentrum Odenplan – positiv resultatpåverkan i fjärde kvartalet 20202020-09-30 Läs mer Delårsrapport januari - juni 2020: Snabba anpassningar för att hantera pandemin gav resultat2020-07-10 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 20202020-07-03 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2020. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2020-04-30 Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20202020-04-23 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB den 23 april 2020 beslutades bl.a. följande: Läs mer Förvärv av aktier i GHP Gastro Center Skåne AB och riktad nyemission2020-04-22 Läs mer Delårsrapport januari-mars 2020: Positiv resultatutveckling men en utmanade tid under coronakrisen2020-04-22 Läs mer GHP livesänder och möjliggör poströstning vid årsstämman den 23 april 20202020-04-16 Som ett led i att minimera smittspridning av Covid-19 vidtar GHP åtgärder inför årsstämman den 23 april 2020. Aktieägare erbjuds att poströsta och dessutom kommer årsstämman att sändas live via bolagets hemsida. GHP vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 20202020-04-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2020. Läs mer Om effekterna av Covid-19 på GHP:s verksamheter2020-04-09 Den aktuella situationen med Covid-19 gör att sjukvården möter stora utmaningar samtidigt som den nu behövs mer än någonsin. Det innebär också att GHP snabbt behöver ställa om till nya uppdrag och förändrande situationer. Baserat på nuvarande information förväntas Covid-19 situationen påverka resultatet negativt i andra kvartalet 2020. Dock förväntar vi oss att efterfrågan är stark så fort den omedelbara Covid-19 krisen är över och vi ser begränsad påverkan på första kvartalet 2020. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2020-03-31 Läs mer GHP publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 20192020-03-27 Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2020-03-24 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 klockan 15.30 i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00. Läs mer GHP genomför åtgärder för att kunna gå starkt genom krisen och drar tillbaka förslaget om utdelning2020-03-19 Den kris som nu har drabbat samhället kan leda till många oförutsedda händelser. För att öka beredskapen och flexibiliteten drar GHP tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning på 30 öre per aktie. Läs mer Bokslutskommuniké 2019: Fortsatt stark organisk tillväxt i kombination med viktiga satsningar2020-02-19 Läs mer GHP förstärker koncernledningen2020-02-13 GHP har vuxit kraftigt de senaste åren. För att säkerställa fortsatt rätt fokus och beslutsförmåga ändras ledningsstrukturen. GHP är därför glada att välkomna Hans Persson i den nya rollen som affärsområdeschef för Norden och Robert Ball som affärsområdeschef för International. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 20192020-02-12 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2019. Läs mer Delårsrapport januari-september 2019: Stark tillväxt och förbättrat resultat2019-10-24 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20192019-10-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2019. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20202019-10-16 Enligt beslut vid årsstämman 2019 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2019. Läs mer GHP förvärvar Hudkliniken vid Sophiahemmet 2019-08-26 GHP fortsätter att stärka och bredda sin position i Stockholm genom att förvärva den välrenommerade Hudkliniken vid Sophiahemmet. Med förvärvet fortsätter GHP sin satsning på hudsjukvården i Stockholm efter att i juli ha förvärvat Hudcentrum Hagastaden. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2019: Viktig ny marknad öppnad för GHP International2019-07-12 Läs mer GHP förvärvar Hudcentrum Hagastaden 2019-07-10 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm har GHP förvärvat den välrenommerade hudkliniken Hudcentrum Hagastaden. Med förvärvet breddar GHP sin verksamhet inom hudsjukvård, efter att 2018 ha startat en Hudklinik i Malmö. Hud är ett viktigt diagnosområde för såväl landstings- som försäkringsbolagsfinansierad sjukvård i Stockholm.  Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20192019-07-05 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2019. Läs mer GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait2019-06-17 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännager i dag att GHP-koncernen och Kuwait Medical Center Holding Company (KMCH) har ingått ett avtal som innebär att GHP kommer att vara operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 och kan förlängas. Efter att KMCH noggrant utvärderat flera internationella sjukvårdsaktörer föll valet på GHP. Avtalet innebär att GHP tar ett ytterligare steg mot att bli en ledande sjukvårdsoperatör i Mellanöstern. Läs mer GHP lanserar två digitala pilotprojekt2019-06-13 GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”. Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet. Läs mer GHP Specialty Care AB: Kommuniké från GHP:s årsstämma 20192019-04-24 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB (publ) den 24 april 2019 beslutades bl.a. följande: Läs mer GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring2019-04-23 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20192019-04-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2019. Läs mer GHP Specialty Care AB: GHP publicerar årsredovisning för 20182019-03-28 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2019-03-20 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer GHP Specialty Care AB: Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten2019-03-18 Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer GHP Specialty Care AB: Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer GHP Specialty Care AB: Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills2019-02-20 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20182019-02-13 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2018. Läs mer Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling2018-10-25 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20182018-10-18 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2018. Läs mer Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande2018-10-17 Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.