PRESSReleaser

Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2019-03-20 Läs mer Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten2019-03-18 Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills2019-02-20 Läs mer Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20182019-02-13 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2018. Läs mer Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling2018-10-25 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20182018-10-18 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2018. Läs mer Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande2018-10-17 Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20192018-10-17 Läs mer Vad är GHP Vårdsamverkan?2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer Boubou Hallberg blir sjukhusdirektör i UAE2018-09-19 Boubou Hallberg, MD, PhD har rekryterats av sjukvårdskoncernen GHP till ny sjukhusdirektör vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet2018-09-17 Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling2018-07-13 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20182018-07-06 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2018. Läs mer GHP inleder samarbete med Doctrin2018-06-28 GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården. Läs mer GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care2018-05-09 GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20182018-04-25 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 25 april 2018 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter2018-04-24 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20182018-04-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2018. Läs mer Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten2018-04-16 Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet. Läs mer GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten2018-04-03 GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från två till tre operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler. Läs mer GHP publicerar årsredovisning för 20172018-03-29 Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2018-03-21 Läs mer Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året2018-02-21 Läs mer GHP expanderar sin verksamhet i Köpenhamn2018-02-19 GHP Gildhöj Privathospital växer och upplever en allt ökande efterfrågan från patienter och kunder. Vi har därför beslutat att expandera verksamheten för att möta behovet och möjliggöra fortsatt tillväxt. Läs mer Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård2018-02-15 Skandia och GHP har sedan tidigare ett samarbete gällande försäkringskunder i Stockholm med ortopedi- och ryggskador där fokus är att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna. Nu utvecklas samarbetet till att även omfatta kunder i Göteborg med dessa skador. Läs mer Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20172018-02-14 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2017. Läs mer GHP startar ny verksamhet inom Urologi2018-01-08 Som ett led i att stärka sin position inom urologin i Stockholm startar GHP en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med spetskompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. GHP har sedan tidigare Urologcentrum vid Liljeholmen i södra Stockholm. Den nya kliniken vid Odenplan kommer att komplettera med ett upptagningsområde för centrala och norra Stockholm. Läs mer GHP Gastro Center Stockholm startar ny tvärfunktionell mottagning2017-11-15 Många patienter med funktionella mag- och tarmbesvär har svårt att få bra hjälp och bollas ofta mellan husläkare och olika specialister. För att hjälpa denna patientgrupp har GHP Gastro Center Stockholm nu breddat utbudet och inrättat en tvärfunktionell mottagning där vi genom en bred kompetensbas utreder och anpassar behandlingen. Läs mer Delårsrapport januari-september 2017: Ett kvartal med stort fokus på förbättringar2017-10-26 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20172017-10-19 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2017. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20182017-10-17 Läs mer Gunnar Ahlberg ny VD till GHP Kirurgkliniken och GHP Stockholm Gastro Center2017-09-26 Gunnar Ahlberg, läkare och erfaren ledare inom svensk sjukvård tillträder i början av 2018 som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center, båda vid Sophiahemmet i Stockholm. Läs mer Sammanfattning av GHP:s kapitalmarknadsdag 20172017-09-21 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll igår eftermiddag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Läs mer Inbjudan till GHP:s kapitalmarknadsdag 2017 i Stockholm2017-09-04 Läs mer Erik Wassberg är ny VD för GHP:s sjukhus SKMCA i Förenade Arabemiraten2017-08-23 Läs mer Delårsrapport januari-juni 2017: Framtidssatsningar och färre arbetsdagar pressar periodens resultat2017-07-18 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20172017-07-11 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2017. Läs mer GHP säljer OPA Privathospital och Gastro Clinic Helsinki2017-07-03 För att kunna fokusera resurserna där de skapar störst värde och stärka GHP:s strategiska agenda säljer GHP sina två verksamheter i Århus och Helsingfors. Läs mer GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag2017-06-28 Läs mer GHP skriver på ett samarbetsavtal angående neurorehabiliteringssjukhus i GCC2017-06-02 Som ett viktigt steg i att fortsätta expansionen i UAE och GCC, har GHP ingått ett samarbetsavtal med Integra Healthcare (IHC). IHC leder ett initiativ med att etablera ett världsledande neurorehabiliteringssjukhus och har valt GHP som sjukhusets operatör. Läs mer GHP rekryterar ny VD till GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center2017-05-30 Alexander Ahlberg, läkare och erfaren ledare inom svensk sjukvård tillträder den 1 juni 2017 som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center, båda vid Sophiahemmet i Stockholm. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20172017-04-27 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2017: Fortsatt stark utveckling på försäkringsmarknaden2017-04-25 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20172017-04-18 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2017. Läs mer Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering2017-04-05 Trygg-Hansa har valt GHP som samarbetspartner för sin vårdplanering. Målet är bland annat att tillsammans utveckla nya digitala gränssnitt för att göra vårdplaneringen än mer lättillgänglig för kunderna. Läs mer GHP publicerar årsredovisning för 20162017-04-04 Läs mer GHP rekryterar ny VD till GHP Ortho Center Stockholm2017-04-03 Magnus Ödquist, ortopedkirurg och erfaren ledare inom vården tillträder som VD för GHP Ortho Center Stockholm den 29 maj 2017. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2017-03-28 Läs mer GHP fastställer nya finansiella mål2017-03-09 Styrelsen i GHP har reviderat koncernens finansiella mål i samband med att den strategiska planen fastställts. Läs mer GHP startar verksamhet inom neurologi2017-02-28 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Västra Götaland öppnar GHP sin första klinik inom Neurologi i Göteborg den 1 Mars 2017. Med starten av GHP Neuro Center Göteborg hoppas GHP fylla ett tomrum inom området, då behovet av vård för neurologiska sjukdomar är betydande både nationellt och i Västra Götaland. Läs mer Bokslutskommuniké 2016: Fjärde kvartalet visar stark tillväxt i både omsättning och resultat2017-02-22 Läs mer Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20162017-02-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2016. Läs mer GHP startar ny verksamhet inom idrottsmedicin2017-01-30 Genom uppstarten av GHP Idrottscentrum expanderar GHP sin verksamhet inom idrottsmedicin. Kliniken har startats tillsammans med Per ”Pliggen” Andersson, allmänläkare med idrottsmedicinsk specialisering. Per har ett unikt idrottsperspektiv efter att ha verkat på OS-nivå som aktiv, tränare och läkare. Verksamhetens huvudområden är skade- och sjukdomsprevention samt prestationsutveckling. Läs mer Delårsrapport januari-september 2016: GHP:s bästa semesterkvartal2016-10-28 Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20172016-10-21 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20162016-10-21 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2016. Läs mer Specialistvårdsbolaget GHP rekryterar ny CFO2016-09-06 Philip Delborn tillträder som CFO på GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) den 15 november 2016. Philip har lång erfarenhet av framgångsrikt arbete inom sjukvårdssektorn. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2016: Stark resultatutveckling under perioden2016-07-15 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20162016-07-08 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2016. Läs mer VD och flera nyckelpositioner i ledningen av GHP:s sjukhus i Förenade Arabemiraten utsedda2016-05-10 GHP Specialty Care AB (Publ) (”GHP”) har rekryterat nyckelpersoner till den ledningsgrupp som ska leda de sjukhus som GHP har ett managementavtal att driva i Förenade Arabemiraten. VD för sjukhusen blir Barbro Fridén, som för närvarande är sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20162016-04-28 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 27 april 2016 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2016: God utveckling inom nyckelområden2016-04-26 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20162016-04-19 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2016. Läs mer GHP publicerar årsredovisning 20152016-04-05 Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2016-03-23 Läs mer Nytt antal aktier i GHP2016-02-29 Läs mer Bokslutskommuniké 2015: Ett kvartal av investeringar och utveckling för framtiden2016-02-24 Läs mer Telefonkonferens Bokslutskommuniké 20152016-02-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2015. Läs mer GHP förvärvar Urologcentrum2016-02-11 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm har GHP förvärvat den välrenommerade kliniken Urologcentrum i Liljeholmen. Urologi är ett viktigt diagnosområde där fritt vårdval är under införande i Stockholm och patienterna ställer allt högre krav. Läs mer Tobias Linebäck utses till chef för GHP International2016-01-13 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) har utsett bolagets finansdirektör och vice VD Tobias Linebäck till chef för GHP:s verksamhet utanför Norden. Affärsområdet byter namn till GHP International och primärt fokus är koncernens utvidgade verksamhet i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP vinner upphandling om drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE)2015-12-23 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännagav i dag att koncernen har vunnit en omfattande upphandling avseende drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE). Avtalet löper på fem år och undertecknades officiellt idag av H.E. Ahmad Juma Al Zaabi, Chairman of the Board of Directors of the Medical Office, Ministry of Presidential Affairs, i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP inleder samarbete med Sveriges Paralympiska Kommitté2015-12-21 GHP och Sveriges Paralympiska Kommitté har inlett ett samarbete som ger Paralympiska kandidater och eleverna i Elitidrottsskolan tillgång till medicinsk vård och rehabilitering på GHP:s kliniker. Läs mer GHP rekryterar ny VD till GHP Stockholm Spine Center2015-12-15 Björn Zoëga, ryggkirurg och framstående ledare inom vården, tillträder som VD för GHP Stockholm Spine Center den 7 mars 2016. Läs mer Delårsrapport januari-september 2015: Fortsatt god organisk tillväxt2015-10-29 Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20162015-10-26 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-september 20152015-10-22 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2015. Läs mer Välbesökt på GHP:s kapitalmarknadsdag2015-09-03 Specialistvårdbolaget GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll idag, den 3 september 2015, kapitalmarknadsdag i Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stockholm. Läs mer GHP medarbetare har utnämnts till professor i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och GHP2015-08-20 Eva Kosek som är verksam på GHP Stockholm Spine Center har utsetts till professor i klinisk smärtforskning på Karolinska Institutet. Eva kommer även fortsättningsvis att arbeta med patienter med smärtproblematik på kliniken och att bedriva en stor del av sin forskning på GHP Stockholm Spine Center. Läs mer Inbjudan till GHP:s kapitalmarknadsdag i Stockholm2015-08-17 Läs mer Delårsrapport januari-juni 2015: Fortsatt god organisk tillväxt2015-07-14 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-juni 20152015-07-07 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2015. Läs mer GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag2015-06-22 Läs mer Sveriges Olympiska Kommitté och GHP inleder samarbete2015-06-08 Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och GHP har inlett ett samarbete där idrottare i SOK:s program Topp och Talang får tillgång till medicinsk vård på GHP:s kliniker. Läs mer Skandia och GHP samarbetar för effektiv vård2015-06-01 Skandia och GHP har ingått ett exklusivt samarbete gällande vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med privatvårdsförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja. Läs mer GHP startar ny verksamhet för att utveckla integrerade vårdlösningar2015-06-01 Dagens ersättningsystem i vården är fokuserat på att optimera varje enskilt steg i en vårdkedja medan helheten ofta glöms bort. GHP ser möjligheter att optimera hela vårdkedjan och på det sättet öka kvaliteten, snabbare ge rätt vård till våra patienter och minska kostnaderna för våra kunder. Läs mer GHP rekryterar ny affärsområdeschef för Stockholm2015-05-26 Max van Eijk tillträder som affärsområdeschef för Stockholm den 10 augusti 2015. Han har många års erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med sjukvård från olika perspektiv. Läs mer GHP rekryterar ny VD till två av sina kliniker i Stockholm2015-05-11 Rein Seensalu, gastroenterolog och docent vid Karolinska Institutet, tillträder som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center den 1 juni 2015. Rein kommer närmast från Ledningsbolaget i Skandinavien där han har tjänstgjort som VD. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20152015-04-29 Vid årsstämma i Global Health Partner AB (publ) den 29 april 2015 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari- mars 2015: Stark organisk tillväxt trots färre arbetsdagar2015-04-28 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 20152015-04-21 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2015. Läs mer GHP publicerar årsredovisning 20142015-04-07 Läs mer Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)2015-03-27 Läs mer Bokslutskommuniké 2014: GHP:s hittills bästa helårsresultat skapar utrymme för utdelning2015-02-19 Läs mer Telefonkonferens Bokslutskommuniké 20142015-02-12 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutkommuniké 2014. Läs mer GHP förlänger managementkontrakt i Förenade Arabemiraten2015-02-05 GHP förlänger sitt mycket framgångsrika samarbete med Ministry of Health (MoH) i Förenade Arabemiraten (UAE) genom att skriva på en förlängning av nuvarande managementkontrakt. Förlängningen innebär att GHP fortsätter att driva Rashid Center for Diabetes and Research i ytterligare minst två år. Läs mer GHP invigde ny öppenvårdsklinik i Stockholm2014-12-11 GHP invigde i förra veckan sin nya mottagning på Garnisonen i Stockholm. Där kommer Stockholm Spine Center och Ortho Center Stockholm att kunna växa sin verksamhet i 32 nya mottagningsrum. Läs mer Delårsrapport januari-september 2014: Positivt EBITDA för tredje kvartalet trots semesterperiod2014-10-31 Läs mer Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 20152014-10-28 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-september 20142014-10-24 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2014. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.