PRESSReleaser

GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait2019-06-17 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännager i dag att GHP-koncernen och Kuwait Medical Center Holding Company (KMCH) har ingått ett avtal som innebär att GHP kommer att vara operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 och kan förlängas. Efter att KMCH noggrant utvärderat flera internationella sjukvårdsaktörer föll valet på GHP. Avtalet innebär att GHP tar ett ytterligare steg mot att bli en ledande sjukvårdsoperatör i Mellanöstern. Läs mer GHP lanserar två digitala pilotprojekt2019-06-13 GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”. Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet. Läs mer GHP Specialty Care AB: Kommuniké från GHP:s årsstämma 20192019-04-24 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB (publ) den 24 april 2019 beslutades bl.a. följande: Läs mer GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring2019-04-23 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20192019-04-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2019. Läs mer GHP Specialty Care AB: GHP publicerar årsredovisning för 20182019-03-28 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2019-03-20 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer GHP Specialty Care AB: Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten2019-03-18 Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer GHP Specialty Care AB: Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)2019-03-12 Läs mer GHP Specialty Care AB: Analysguiden: Avslutning i stark stil2019-02-25 GHP växte återigen snabbare än väntat i 4 kv. 2018. Förbättrad lönsamhet möjliggör satsningar för expansion vilket ger stöd åt tillväxtutsikterna i Norden. En möjlighet till nya avtal i Mellanöstern är en joker i leken. Vi höjer prognoser och motiverat värde. Läs mer GHP Specialty Care AB: Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills2019-02-20 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20182019-02-13 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2018. Läs mer Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)2018-11-07 Läs mer Analysguiden: Lovande inför stark säsong2018-10-26 GHP fortsätter att växa tvåsiffrigt drivet av god efterfrågan i nordiska kliniker och ett nytt avtal med Trygg Hansa. Bolaget bygger ut kapacitet vilket medför att vi höjer prognosen för 2019. Vi höjer motiverat värde något som följd. Läs mer Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling2018-10-25 Läs mer Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)2018-10-24 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20182018-10-18 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2018. Läs mer Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande2018-10-17 Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20192018-10-17 Enligt beslut vid årsstämman 2018 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2018. Läs mer Vad är GHP Vårdsamverkan?2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer Boubou Hallberg blir sjukhusdirektör i UAE2018-09-19 Boubou Hallberg, MD, PhD har rekryterats av sjukvårdskoncernen GHP till ny sjukhusdirektör vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet2018-09-17 Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. Läs mer Analysguiden: Bra tillväxt, politiska moln2018-07-16 GHP levererade hög tillväxt även under 2 kv. Beskattningen av sjukvårdsförsäkringar skapar viss osäkerhet. Ledande positioner inom specialistvård, nya avtal och ökad kapacitet ger dock gott hopp att GHP kan manövrera genom politiska motvindar. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling2018-07-13 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20182018-07-06 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2018. Läs mer GHP inleder samarbete med Doctrin2018-06-28 GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården. Läs mer Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)2018-06-11 Läs mer GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care2018-05-09 GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. Läs mer Analysguiden: Stark trend bekräftas2018-04-26 Tillväxt och resultat för det första kvartalet överträffade våra förväntningar och bekräftar bilden av en stark formkurva. Vi höjer våra estimat tydligt som följd. Ett nytt avtal med Trygg Hansa och expansionsplaner ger ytterligare stöd åt ökad optimism. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20182018-04-25 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 25 april 2018 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter2018-04-24 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20182018-04-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2018. Läs mer Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten2018-04-16 Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet. Läs mer GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten2018-04-03 GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från två till tre operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler. Läs mer GHP publicerar årsredovisning för 20172018-03-29 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2017. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2018-03-21 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Analysguiden: Ett snabbt tillfrisknande2018-03-01 GHP:s resultat för 4 kv. 2017 överträffade våra förväntningar med råge. Det indikerar att vidtagna åtgärder tar skruv. Goda expansionsmöjligheter ger stöd åt en förväntad vinståterhämtning under 2018. Läs mer Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året2018-02-21 Läs mer GHP expanderar sin verksamhet i Köpenhamn2018-02-19 GHP Gildhöj Privathospital växer och upplever en allt ökande efterfrågan från patienter och kunder. Vi har därför beslutat att expandera verksamheten för att möta behovet och möjliggöra fortsatt tillväxt. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.