PRESSReleaser

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20202019-10-16 Enligt beslut vid årsstämman 2019 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2019. Läs mer GHP förvärvar Hudkliniken vid Sophiahemmet 2019-08-26 GHP fortsätter att stärka och bredda sin position i Stockholm genom att förvärva den välrenommerade Hudkliniken vid Sophiahemmet. Med förvärvet fortsätter GHP sin satsning på hudsjukvården i Stockholm efter att i juli ha förvärvat Hudcentrum Hagastaden. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2019: Viktig ny marknad öppnad för GHP International2019-07-12 Läs mer GHP förvärvar Hudcentrum Hagastaden 2019-07-10 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm har GHP förvärvat den välrenommerade hudkliniken Hudcentrum Hagastaden. Med förvärvet breddar GHP sin verksamhet inom hudsjukvård, efter att 2018 ha startat en Hudklinik i Malmö. Hud är ett viktigt diagnosområde för såväl landstings- som försäkringsbolagsfinansierad sjukvård i Stockholm.  Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20192019-07-05 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2019. Läs mer GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait2019-06-17 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännager i dag att GHP-koncernen och Kuwait Medical Center Holding Company (KMCH) har ingått ett avtal som innebär att GHP kommer att vara operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 och kan förlängas. Efter att KMCH noggrant utvärderat flera internationella sjukvårdsaktörer föll valet på GHP. Avtalet innebär att GHP tar ett ytterligare steg mot att bli en ledande sjukvårdsoperatör i Mellanöstern. Läs mer GHP lanserar två digitala pilotprojekt2019-06-13 GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”. Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet. Läs mer GHP Specialty Care AB: Kommuniké från GHP:s årsstämma 20192019-04-24 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB (publ) den 24 april 2019 beslutades bl.a. följande: Läs mer GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring2019-04-23 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20192019-04-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2019. Läs mer GHP Specialty Care AB: GHP publicerar årsredovisning för 20182019-03-28 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2019-03-20 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer GHP Specialty Care AB: Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten2019-03-18 Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer GHP Specialty Care AB: Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer GHP Specialty Care AB: Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills2019-02-20 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20182019-02-13 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2018. Läs mer Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling2018-10-25 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20182018-10-18 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2018. Läs mer Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande2018-10-17 Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20192018-10-17 Enligt beslut vid årsstämman 2018 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2018. Läs mer Vad är GHP Vårdsamverkan?2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer Boubou Hallberg blir sjukhusdirektör i UAE2018-09-19 Boubou Hallberg, MD, PhD har rekryterats av sjukvårdskoncernen GHP till ny sjukhusdirektör vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet2018-09-17 Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling2018-07-13 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20182018-07-06 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2018. Läs mer GHP inleder samarbete med Doctrin2018-06-28 GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården. Läs mer GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care2018-05-09 GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20182018-04-25 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 25 april 2018 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter2018-04-24 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20182018-04-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2018. Läs mer Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten2018-04-16 Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet. Läs mer GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten2018-04-03 GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från två till tre operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler. Läs mer GHP publicerar årsredovisning för 20172018-03-29 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2017. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2018-03-21 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året2018-02-21 Läs mer GHP expanderar sin verksamhet i Köpenhamn2018-02-19 GHP Gildhöj Privathospital växer och upplever en allt ökande efterfrågan från patienter och kunder. Vi har därför beslutat att expandera verksamheten för att möta behovet och möjliggöra fortsatt tillväxt. Läs mer Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård2018-02-15 Skandia och GHP har sedan tidigare ett samarbete gällande försäkringskunder i Stockholm med ortopedi- och ryggskador där fokus är att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna. Nu utvecklas samarbetet till att även omfatta kunder i Göteborg med dessa skador. Läs mer Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20172018-02-14 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2017. Läs mer GHP startar ny verksamhet inom Urologi2018-01-08 Som ett led i att stärka sin position inom urologin i Stockholm startar GHP en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med spetskompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. GHP har sedan tidigare Urologcentrum vid Liljeholmen i södra Stockholm. Den nya kliniken vid Odenplan kommer att komplettera med ett upptagningsområde för centrala och norra Stockholm. Läs mer GHP Gastro Center Stockholm startar ny tvärfunktionell mottagning2017-11-15 Många patienter med funktionella mag- och tarmbesvär har svårt att få bra hjälp och bollas ofta mellan husläkare och olika specialister. För att hjälpa denna patientgrupp har GHP Gastro Center Stockholm nu breddat utbudet och inrättat en tvärfunktionell mottagning där vi genom en bred kompetensbas utreder och anpassar behandlingen. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.