PRESSReleaser

Kapitalmarknadsdag: GHP presenterade strategi för fortsatt tillväxt2021-11-18 Läs mer GHP:s kapitalmarknadsdag 18 november 20212021-11-18 Idag, torsdag den 18 november kl. 13.00, arrangerar GHP kapitalmarknadsdag där bolaget presenterar sin strategi för fortsatt tillväxt och utveckling. Läs mer Delårsrapport januari - september 2021: Hög efterfrågan driver på den organiska tillväxten2021-10-22 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20212021-10-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2021. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20222021-10-13 Enligt beslut vid årsstämman 2021 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2021. Läs mer GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag – presenterar strategi för fortsatt tillväxt2021-10-08 GHP bjuder in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag den 18 november 2021. Läs mer GHP öppnar Medicinskt Centrum i Göteborg2021-09-16 Läs mer GHPs tillväxtmål och marginalmål ligger fast2021-09-12 Läs mer GHP:s avtal om driften av sjukhusen i Förenade Arabemiraten avslutas i början av 20222021-09-12 GHP driver sedan 2016 fyra sjukhus i Ajman i Förenade Arabemiraten genom ett managementkontrakt. GHP:s uppdragsgivare har nu meddelat att man kommer konsolidera driften av sjukhusen i de norra delstaterna och att GHP:s avtal därför kommer att avslutas 6 januari 2022. Justerade prioriteringar inom International innebär att resultateffekterna begränsas. Läs mer Delårsrapport januari - juni 2021: Hög organisk tillväxt och fortsatt resultatförbättring2021-07-13 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 20212021-07-06 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2021. Läs mer GHP samarbetar med Avonova i deras sjukvårdsförsäkringssatsning och har ansvar för patientkoordinering, vårdgivarnätverk och totalkostnad2021-06-28 Läs mer GHP investerar i Qurant Företagshälsa2021-05-28 Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20212021-04-29 Läs mer Delårsrapport januari - mars 2021: GHPs bästa kvartalsresultat2021-04-22 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 20212021-04-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2021. Läs mer GHP publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 20202021-03-29 Läs mer Rättelse: Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB2021-03-26 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB2021-03-26 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Läs mer Styrelsen i GHP har reviderat koncernens finansiella mål i samband med att den strategiska planen fastställts2021-03-22 Läs mer Styrelsen lämnar förslag till utdelning för verksamhetsåret 20202021-03-11 Läs mer Bokslutskommuniké 2020: Framgångsrik hantering av dramatiskt år ger förbättrat resultat2021-02-23 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 20202021-02-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2020. Läs mer GHP inleder samarbete med Avonova2021-02-11 Läs mer GHP fortsätter samarbetet med Skandia för bättre vård2020-12-22 GHP har av Skandia, efter genomförd upphandling, fått fortsatt förtroende att fortsätta det unika samarbetet kring vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med vårdförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja inom GHPs affärsområde Vårdsamverkan. Läs mer GHP Kirurgkliniken får egen operationsavdelning på Sophiahemmet2020-12-16 Läs mer Delårsrapport januari - september 2020: Hög efterfrågan och förbättrat resultat2020-10-22 Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20212020-10-16 Enligt beslut vid årsstämman 2020 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2020. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20202020-10-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2020. Läs mer GHP avyttrar Urologcentrum Odenplan – positiv resultatpåverkan i fjärde kvartalet 20202020-09-30 Läs mer Delårsrapport januari - juni 2020: Snabba anpassningar för att hantera pandemin gav resultat2020-07-10 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 20202020-07-03 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2020. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2020-04-30 Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20202020-04-23 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB den 23 april 2020 beslutades bl.a. följande: Läs mer Förvärv av aktier i GHP Gastro Center Skåne AB och riktad nyemission2020-04-22 Läs mer Delårsrapport januari-mars 2020: Positiv resultatutveckling men en utmanade tid under coronakrisen2020-04-22 Läs mer GHP livesänder och möjliggör poströstning vid årsstämman den 23 april 20202020-04-16 Som ett led i att minimera smittspridning av Covid-19 vidtar GHP åtgärder inför årsstämman den 23 april 2020. Aktieägare erbjuds att poströsta och dessutom kommer årsstämman att sändas live via bolagets hemsida. GHP vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 20202020-04-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2020. Läs mer Om effekterna av Covid-19 på GHP:s verksamheter2020-04-09 Den aktuella situationen med Covid-19 gör att sjukvården möter stora utmaningar samtidigt som den nu behövs mer än någonsin. Det innebär också att GHP snabbt behöver ställa om till nya uppdrag och förändrande situationer. Baserat på nuvarande information förväntas Covid-19 situationen påverka resultatet negativt i andra kvartalet 2020. Dock förväntar vi oss att efterfrågan är stark så fort den omedelbara Covid-19 krisen är över och vi ser begränsad påverkan på första kvartalet 2020. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2020-03-31 Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.