Ledning

VD och bolagsledning

GHP:s VD, Daniel Öhman, är ansvarig för den löpande operativa verksamheten.

Ett skriftligt dokument tydliggör ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD. I VDs ansvar ingår bland annat löpande etablerings-, inköps-, personal-, finans- och ekonomifrågor samt avrapportering till styrelsen av den operativa verksamheten, samt även löpande kontakter med intressenter såsom bland annat finansmarknad och myndigheter.

GHP:s VD har tillsatt en ledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Ledningsgruppen består, förutom av VD, av sex personer varav en är kvinna. Ledningsgruppen ansvarar för följande funktioner: finans, etablering, ekonomi, human resources, marknad, information samt Investor relations.

Vad gäller insiderregler följer GHP gällande regler. Ett antal medarbetare i ledande positioner samt andra personer med insynsställning är insiderregistrerade.

Daniel Öhman

VD och Affärsområdeschef VGR

Född
1980
Anställd

2006

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
VD på GHP:s dotterbolag GHP Ortho Center IFK-Kliniken.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i Elektroteknik och magisterexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 34 400 st.

Konvertibler i GHP
239 500 st.

Tobias Linebäck

Vice VD och Affärsområdeschef International

Född
1974
Anställd
2006

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Senior manager på Ernst & Young (Stockholm) och på Ernst & Young Global (London) samt Skattejurist på Ernst & Young (Sverige).

Utbildning
Affärsjuristexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 118 600 st.

Konvertibler i GHP:
143 700 st.

Terese Sandberg

Head of Operational Intelligence
Affärsområdeschef Danmark

Född
1977
Anställd
2010

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Managementkonsult på McKinsey & Company.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i Bioteknik och magisterexamen i Entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola.

Konvertibler i GHP:
71 850 st.

Ingemar Gladh

Medicinsk chef (CMO)

Född
1950
Anställd
2018

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Grundare av GHP Ortho Center Stockholm, flertalet styrelseuppdrag inom sjukvården. Ortopedspecialist.

Utbildning
Md Karolinska Institutet 

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 502 697 st.

Konvertibler i GHP:
114 960 st.

Philip Delborn

Finansdirektör

Född
1975
Anställd
2016

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
VD, affärscontroller och affärsområdeschef på Unilabs.

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 61 172 st.

Ludvig Dalemar

Affärsområdeschef Vårdsamverkan

Född
1987
Anställd
2017

Övriga uppdrag
VD GHP Vård och Hälsa AB

Bakgrund
Managementkonsult på Health Navigator / Lumell Associates; Business developer på GHP (2010-2013)

Utbildning
MSc Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 

Hans Persson

Affärsområdeschef Norden

Född
1958
Anställd
2019

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
En lång rad ledande befattningar och styrelseuppdrag i Norden och Internationellt inom Global Medical Investment AB, Optolexia AB, Akademikliniken AB, BTJ Group AB, Willa Nordic AB, Welzorg Sweden AB, AB Previa, SVT AB, Semcon AB mfl.

Utbildning
Officersexamen från Karlberg samt Högre Chefskurs från Försvarshögskolan.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.