Ledning

VD och bolagsledning

GHP:s VD, Daniel Öhman, är ansvarig för den löpande operativa verksamheten.

Ett skriftligt dokument tydliggör ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD. I VDs ansvar ingår bland annat löpande etablerings-, inköps-, personal-, finans- och ekonomifrågor samt avrapportering till styrelsen av den operativa verksamheten, samt även löpande kontakter med intressenter såsom bland annat finansmarknad och myndigheter.

GHP:s VD har tillsatt en ledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Ledningsgruppen består, förutom av VD, av sex personer varav en är kvinna. Ledningsgruppen ansvarar för följande funktioner: finans, etablering, ekonomi, human resources, marknad, information samt Investor relations.

Vad gäller insiderregler följer GHP gällande regler. Ett antal medarbetare i ledande positioner samt andra personer med insynsställning är insiderregistrerade.

Daniel Öhman

VD och Affärsområdeschef VGR

Född
1980
Anställd

2006

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
VD på GHP:s dotterbolag GHP Ortho Center IFK-Kliniken.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i Elektroteknik och magisterexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 34 400 st.

Konvertibler i GHP
239 500 st.

Tobias Linebäck

Vice VD och Affärsområdeschef International

Född
1974
Anställd
2006

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Senior manager på Ernst & Young (Stockholm) och på Ernst & Young Global (London) samt Skattejurist på Ernst & Young (Sverige).

Utbildning
Affärsjuristexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 118 600 st.

Konvertibler i GHP:
143 700 st.

Terese Sandberg

Head of Operational Intelligence
Affärsområdeschef Danmark

Född
1977
Anställd
2010

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Managementkonsult på McKinsey & Company.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i Bioteknik och magisterexamen i Entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola.

Konvertibler i GHP:
71 850 st.

Max van Eijk

Affärsområdeschef Stockholm

Född
1978
Anställd
2015

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Affärsområdeschef på Capio, Managementkonsult på McKinsey & Company (London) och Boston Consulting Group (Stockholm).

Utbildning
Examen i nationalekonomi från Macalester College, USA.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 97 557 st.

Konvertibler i GHP:
239 500 st.

Philip Delborn

Finansdirektör

Född
1975
Anställd
2016

Övriga uppdrag
Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
VD, affärscontroller och affärsområdeschef på Unilabs.

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 61 172 st.

Ludvig Dalemar

Affärsområdeschef Vårdsamverkan

Född
1987
Anställd
2017

Övriga uppdrag
VD GHP Vård och Hälsa AB

Bakgrund
Managementkonsult på Health Navigator / Lumell Associates; Business developer på GHP (2010-2013)

Utbildning
MSc Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.