PRESSReleaser

Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20202020-10-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2020. Läs mer GHP avyttrar Urologcentrum Odenplan – positiv resultatpåverkan i fjärde kvartalet 20202020-09-30 Läs mer Delårsrapport januari - juni 2020: Snabba anpassningar för att hantera pandemin gav resultat2020-07-10 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 20202020-07-03 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2020. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2020-04-30 Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20202020-04-23 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB den 23 april 2020 beslutades bl.a. följande: Läs mer Förvärv av aktier i GHP Gastro Center Skåne AB och riktad nyemission2020-04-22 Läs mer Delårsrapport januari-mars 2020: Positiv resultatutveckling men en utmanade tid under coronakrisen2020-04-22 Läs mer GHP livesänder och möjliggör poströstning vid årsstämman den 23 april 20202020-04-16 Som ett led i att minimera smittspridning av Covid-19 vidtar GHP åtgärder inför årsstämman den 23 april 2020. Aktieägare erbjuds att poströsta och dessutom kommer årsstämman att sändas live via bolagets hemsida. GHP vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 20202020-04-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2020. Läs mer Om effekterna av Covid-19 på GHP:s verksamheter2020-04-09 Den aktuella situationen med Covid-19 gör att sjukvården möter stora utmaningar samtidigt som den nu behövs mer än någonsin. Det innebär också att GHP snabbt behöver ställa om till nya uppdrag och förändrande situationer. Baserat på nuvarande information förväntas Covid-19 situationen påverka resultatet negativt i andra kvartalet 2020. Dock förväntar vi oss att efterfrågan är stark så fort den omedelbara Covid-19 krisen är över och vi ser begränsad påverkan på första kvartalet 2020. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2020-03-31 Läs mer GHP publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 20192020-03-27 Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2020-03-24 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 klockan 15.30 i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00. Läs mer GHP genomför åtgärder för att kunna gå starkt genom krisen och drar tillbaka förslaget om utdelning2020-03-19 Den kris som nu har drabbat samhället kan leda till många oförutsedda händelser. För att öka beredskapen och flexibiliteten drar GHP tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning på 30 öre per aktie. Läs mer Bokslutskommuniké 2019: Fortsatt stark organisk tillväxt i kombination med viktiga satsningar2020-02-19 Läs mer GHP förstärker koncernledningen2020-02-13 GHP har vuxit kraftigt de senaste åren. För att säkerställa fortsatt rätt fokus och beslutsförmåga ändras ledningsstrukturen. GHP är därför glada att välkomna Hans Persson i den nya rollen som affärsområdeschef för Norden och Robert Ball som affärsområdeschef för International. Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 20192020-02-12 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2019. Läs mer Delårsrapport januari-september 2019: Stark tillväxt och förbättrat resultat2019-10-24 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20192019-10-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2019. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20202019-10-16 Enligt beslut vid årsstämman 2019 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2019. Läs mer GHP förvärvar Hudkliniken vid Sophiahemmet 2019-08-26 GHP fortsätter att stärka och bredda sin position i Stockholm genom att förvärva den välrenommerade Hudkliniken vid Sophiahemmet. Med förvärvet fortsätter GHP sin satsning på hudsjukvården i Stockholm efter att i juli ha förvärvat Hudcentrum Hagastaden. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2019: Viktig ny marknad öppnad för GHP International2019-07-12 Läs mer GHP förvärvar Hudcentrum Hagastaden 2019-07-10 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm har GHP förvärvat den välrenommerade hudkliniken Hudcentrum Hagastaden. Med förvärvet breddar GHP sin verksamhet inom hudsjukvård, efter att 2018 ha startat en Hudklinik i Malmö. Hud är ett viktigt diagnosområde för såväl landstings- som försäkringsbolagsfinansierad sjukvård i Stockholm.  Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20192019-07-05 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2019. Läs mer GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait2019-06-17 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännager i dag att GHP-koncernen och Kuwait Medical Center Holding Company (KMCH) har ingått ett avtal som innebär att GHP kommer att vara operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 och kan förlängas. Efter att KMCH noggrant utvärderat flera internationella sjukvårdsaktörer föll valet på GHP. Avtalet innebär att GHP tar ett ytterligare steg mot att bli en ledande sjukvårdsoperatör i Mellanöstern. Läs mer GHP lanserar två digitala pilotprojekt2019-06-13 GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”. Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet. Läs mer GHP Specialty Care AB: Kommuniké från GHP:s årsstämma 20192019-04-24 Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB (publ) den 24 april 2019 beslutades bl.a. följande: Läs mer GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring2019-04-23 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20192019-04-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2019. Läs mer GHP Specialty Care AB: GHP publicerar årsredovisning för 20182019-03-28 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2019-03-20 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer GHP Specialty Care AB: Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten2019-03-18 Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer GHP Specialty Care AB: Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer GHP Specialty Care AB: Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills2019-02-20 Läs mer GHP Specialty Care AB: Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20182019-02-13 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2018. Läs mer Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling2018-10-25 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20182018-10-18 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2018. Läs mer Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande2018-10-17 Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20192018-10-17 Enligt beslut vid årsstämman 2018 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2018. Läs mer Vad är GHP Vårdsamverkan?2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer Boubou Hallberg blir sjukhusdirektör i UAE2018-09-19 Boubou Hallberg, MD, PhD har rekryterats av sjukvårdskoncernen GHP till ny sjukhusdirektör vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet2018-09-17 Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling2018-07-13 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20182018-07-06 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2018. Läs mer GHP inleder samarbete med Doctrin2018-06-28 GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården. Läs mer GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care2018-05-09 GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20182018-04-25 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 25 april 2018 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter2018-04-24 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20182018-04-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2018. Läs mer Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten2018-04-16 Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet. Läs mer GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten2018-04-03 GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från två till tre operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler. Läs mer GHP publicerar årsredovisning för 20172018-03-29 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2017. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2018-03-21 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året2018-02-21 Läs mer GHP expanderar sin verksamhet i Köpenhamn2018-02-19 GHP Gildhöj Privathospital växer och upplever en allt ökande efterfrågan från patienter och kunder. Vi har därför beslutat att expandera verksamheten för att möta behovet och möjliggöra fortsatt tillväxt. Läs mer Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård2018-02-15 Skandia och GHP har sedan tidigare ett samarbete gällande försäkringskunder i Stockholm med ortopedi- och ryggskador där fokus är att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna. Nu utvecklas samarbetet till att även omfatta kunder i Göteborg med dessa skador. Läs mer Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20172018-02-14 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2017. Läs mer GHP startar ny verksamhet inom Urologi2018-01-08 Som ett led i att stärka sin position inom urologin i Stockholm startar GHP en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med spetskompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. GHP har sedan tidigare Urologcentrum vid Liljeholmen i södra Stockholm. Den nya kliniken vid Odenplan kommer att komplettera med ett upptagningsområde för centrala och norra Stockholm. Läs mer GHP Gastro Center Stockholm startar ny tvärfunktionell mottagning2017-11-15 Många patienter med funktionella mag- och tarmbesvär har svårt att få bra hjälp och bollas ofta mellan husläkare och olika specialister. För att hjälpa denna patientgrupp har GHP Gastro Center Stockholm nu breddat utbudet och inrättat en tvärfunktionell mottagning där vi genom en bred kompetensbas utreder och anpassar behandlingen. Läs mer Delårsrapport januari-september 2017: Ett kvartal med stort fokus på förbättringar2017-10-26 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20172017-10-19 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2017. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20182017-10-17 Enligt beslut vid årsstämman 2017 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2017. Läs mer Gunnar Ahlberg ny VD till GHP Kirurgkliniken och GHP Stockholm Gastro Center2017-09-26 Gunnar Ahlberg, läkare och erfaren ledare inom svensk sjukvård tillträder i början av 2018 som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center, båda vid Sophiahemmet i Stockholm. Läs mer Sammanfattning av GHP:s kapitalmarknadsdag 20172017-09-21 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll igår eftermiddag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Läs mer Inbjudan till GHP:s kapitalmarknadsdag 2017 i Stockholm2017-09-04 GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapitalmarknadsdag kl. 16:00 den 20 september 2017 i Stockholm. Läs mer Erik Wassberg är ny VD för GHP:s sjukhus SKMCA i Förenade Arabemiraten2017-08-23 GHP har utsett Erik Wassberg, MD; Ph.D., till ny VD för sjukhusgruppen Sheikh Khalifa Medcial City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Erik var tidigare sjukhusdirektör för Sheikh Khalifa Hospital i Masfoot, ett av sjukhusen inom SKMCA. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2017: Framtidssatsningar och färre arbetsdagar pressar periodens resultat2017-07-18 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20172017-07-11 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2017. Läs mer GHP säljer OPA Privathospital och Gastro Clinic Helsinki2017-07-03 För att kunna fokusera resurserna där de skapar störst värde och stärka GHP:s strategiska agenda säljer GHP sina två verksamheter i Århus och Helsingfors. Läs mer GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag2017-06-28 GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2017 kl 16.00. Läs mer GHP skriver på ett samarbetsavtal angående neurorehabiliteringssjukhus i GCC2017-06-02 Som ett viktigt steg i att fortsätta expansionen i UAE och GCC, har GHP ingått ett samarbetsavtal med Integra Healthcare (IHC). IHC leder ett initiativ med att etablera ett världsledande neurorehabiliteringssjukhus och har valt GHP som sjukhusets operatör. Läs mer GHP rekryterar ny VD till GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center2017-05-30 Alexander Ahlberg, läkare och erfaren ledare inom svensk sjukvård tillträder den 1 juni 2017 som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center, båda vid Sophiahemmet i Stockholm. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20172017-04-27 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2017: Fortsatt stark utveckling på försäkringsmarknaden2017-04-25 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20172017-04-18 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2017. Läs mer Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering2017-04-05 Trygg-Hansa har valt GHP som samarbetspartner för sin vårdplanering. Målet är bland annat att tillsammans utveckla nya digitala gränssnitt för att göra vårdplaneringen än mer lättillgänglig för kunderna. Läs mer GHP publicerar årsredovisning för 20162017-04-04 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2016. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer GHP rekryterar ny VD till GHP Ortho Center Stockholm2017-04-03 Magnus Ödquist, ortopedkirurg och erfaren ledare inom vården tillträder som VD för GHP Ortho Center Stockholm den 29 maj 2017. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2017-03-28 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer GHP fastställer nya finansiella mål2017-03-09 Styrelsen i GHP har reviderat koncernens finansiella mål i samband med att den strategiska planen fastställts. Läs mer GHP startar verksamhet inom neurologi2017-02-28 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Västra Götaland öppnar GHP sin första klinik inom Neurologi i Göteborg den 1 Mars 2017. Med starten av GHP Neuro Center Göteborg hoppas GHP fylla ett tomrum inom området, då behovet av vård för neurologiska sjukdomar är betydande både nationellt och i Västra Götaland. Läs mer Bokslutskommuniké 2016: Fjärde kvartalet visar stark tillväxt i både omsättning och resultat2017-02-22 Läs mer Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 20162017-02-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2016. Läs mer GHP startar ny verksamhet inom idrottsmedicin2017-01-30 Genom uppstarten av GHP Idrottscentrum expanderar GHP sin verksamhet inom idrottsmedicin. Kliniken har startats tillsammans med Per "Pliggen" Andersson, allmänläkare med idrottsmedicinsk specialisering. Per har ett unikt idrottsperspektiv efter att ha verkat på OS-nivå som aktiv, tränare och läkare. Verksamhetens huvudområden är skade- och sjukdomsprevention samt prestationsutveckling. Läs mer Delårsrapport januari-september 2016: GHP:s bästa semesterkvartal2016-10-28 Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20172016-10-21 Enligt beslut vid årsstämman 2016 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2016. Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 20162016-10-21 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2016. Läs mer Specialistvårdsbolaget GHP rekryterar ny CFO2016-09-06 Philip Delborn tillträder som CFO på GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) den 15 november 2016. Philip har lång erfarenhet av framgångsrikt arbete inom sjukvårdssektorn. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2016: Stark resultatutveckling under perioden2016-07-15 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 20162016-07-08 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2016. Läs mer VD och flera nyckelpositioner i ledningen av GHP:s sjukhus i Förenade Arabemiraten utsedda2016-05-10 GHP Specialty Care AB (Publ) ("GHP") har rekryterat nyckelpersoner till den ledningsgrupp som ska leda de sjukhus som GHP har ett managementavtal att driva i Förenade Arabemiraten. VD för sjukhusen blir Barbro Fridén, som för närvarande är sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20162016-04-28 Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 27 april 2016 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2016: God utveckling inom nyckelområden2016-04-26 Läs mer Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20162016-04-19 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2016. Läs mer GHP publicerar årsredovisning 20152016-04-05 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2015. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)2016-03-23 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Nytt antal aktier i GHP2016-02-29 Genom utbyte av konvertibler i GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) har antalet aktier och röster ökat med 2 200 198. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier och röster i GHP till 68 282 585 per den 29 februari 2016. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 68 282 585 kronor. Läs mer Bokslutskommuniké 2015: Ett kvartal av investeringar och utveckling för framtiden2016-02-24 Läs mer Telefonkonferens Bokslutskommuniké 20152016-02-17 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2015. Läs mer GHP förvärvar Urologcentrum2016-02-11 Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm har GHP förvärvat den välrenommerade kliniken Urologcentrum i Liljeholmen. Urologi är ett viktigt diagnosområde där fritt vårdval är under införande i Stockholm och patienterna ställer allt högre krav. Läs mer Tobias Linebäck utses till chef för GHP International2016-01-13 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) har utsett bolagets finansdirektör och vice VD Tobias Linebäck till chef för GHP:s verksamhet utanför Norden. Affärsområdet byter namn till GHP International och primärt fokus är koncernens utvidgade verksamhet i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP vinner upphandling om drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE)2015-12-23 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännagav i dag att koncernen har vunnit en omfattande upphandling avseende drift av offentlig sjukvård i Förenade Arabemiraten (UAE). Avtalet löper på fem år och undertecknades officiellt idag av H.E. Ahmad Juma Al Zaabi, Chairman of the Board of Directors of the Medical Office, Ministry of Presidential Affairs, i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Läs mer GHP inleder samarbete med Sveriges Paralympiska Kommitté2015-12-21 GHP och Sveriges Paralympiska Kommitté har inlett ett samarbete som ger Paralympiska kandidater och eleverna i Elitidrottsskolan tillgång till medicinsk vård och rehabilitering på GHP:s kliniker. Läs mer GHP rekryterar ny VD till GHP Stockholm Spine Center2015-12-15 Björn Zoëga, ryggkirurg och framstående ledare inom vården, tillträder som VD för GHP Stockholm Spine Center den 7 mars 2016. Läs mer Delårsrapport januari-september 2015: Fortsatt god organisk tillväxt2015-10-29 Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20162015-10-26 Enligt beslut vid årsstämman 2015 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2015. Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-september 20152015-10-22 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2015. Läs mer Välbesökt på GHP:s kapitalmarknadsdag2015-09-03 Specialistvårdbolaget GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll idag, den 3 september 2015, kapitalmarknadsdag i Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stockholm. Läs mer GHP medarbetare har utnämnts till professor i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och GHP2015-08-20 Eva Kosek som är verksam på GHP Stockholm Spine Center har utsetts till professor i klinisk smärtforskning på Karolinska Institutet. Eva kommer även fortsättningsvis att arbeta med patienter med smärtproblematik på kliniken och att bedriva en stor del av sin forskning på GHP Stockholm Spine Center. Läs mer Inbjudan till GHP:s kapitalmarknadsdag i Stockholm2015-08-17 GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapitalmarknadsdag kl. 16:00 den 3 september 2015 i Stockholm. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2015: Fortsatt god organisk tillväxt2015-07-14 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-juni 20152015-07-07 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2015. Läs mer GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag2015-06-22 GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapitalmarknadsdag'kl. 16:00 den 3 september 2015 i Stockholm. Läs mer Sveriges Olympiska Kommitté och GHP inleder samarbete2015-06-08 Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och GHP har inlett ett samarbete där idrottare i SOK:s program Topp och Talang får tillgång till medicinsk vård på GHP:s kliniker. Läs mer Skandia och GHP samarbetar för effektiv vård2015-06-01 Skandia och GHP har ingått ett exklusivt samarbete gällande vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med privatvårdsförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja. Läs mer GHP startar ny verksamhet för att utveckla integrerade vårdlösningar2015-06-01 Dagens ersättningsystem i vården är fokuserat på att optimera varje enskilt steg i en vårdkedja medan helheten ofta glöms bort. GHP ser möjligheter att optimera hela vårdkedjan och på det sättet öka kvaliteten, snabbare ge rätt vård till våra patienter och minska kostnaderna för våra kunder. Läs mer GHP rekryterar ny affärsområdeschef för Stockholm2015-05-26 Max van Eijk tillträder som affärsområdeschef för Stockholm den 10 augusti 2015. Han har många års erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med sjukvård från olika perspektiv. Läs mer GHP rekryterar ny VD till två av sina kliniker i Stockholm2015-05-11 Rein Seensalu, gastroenterolog och docent vid Karolinska Institutet, tillträder som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center den 1 juni 2015. Rein kommer närmast från Ledningsbolaget i Skandinavien där han har tjänstgjort som VD. Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20152015-04-29 Vid årsstämma i Global Health Partner AB (publ) den 29 april 2015 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari- mars 2015: Stark organisk tillväxt trots färre arbetsdagar2015-04-28 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 20152015-04-21 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2015. Läs mer GHP publicerar årsredovisning 20142015-04-07 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2014. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.ghp.se ( http://www.ghp.se ) Läs mer Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)2015-03-27 Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Bokslutskommuniké 2014: GHP:s hittills bästa helårsresultat skapar utrymme för utdelning2015-02-19 Läs mer Telefonkonferens Bokslutskommuniké 20142015-02-12 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutkommuniké 2014. Läs mer GHP förlänger managementkontrakt i Förenade Arabemiraten2015-02-05 GHP förlänger sitt mycket framgångsrika samarbete med Ministry of Health (MoH) i Förenade Arabemiraten (UAE) genom att skriva på en förlängning av nuvarande managementkontrakt. Förlängningen innebär att GHP fortsätter att driva Rashid Center for Diabetes and Research i ytterligare minst två år. Läs mer GHP invigde ny öppenvårdsklinik i Stockholm2014-12-11 GHP invigde i förra veckan sin nya mottagning på Garnisonen i Stockholm. Där kommer Stockholm Spine Center och Ortho Center Stockholm att kunna växa sin verksamhet i 32 nya mottagningsrum. Läs mer Delårsrapport januari-september 2014: Positivt EBITDA för tredje kvartalet trots semesterperiod2014-10-31 Läs mer Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 20152014-10-28 Enligt beslut vid årsstämman 2014 skall GHP ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2014. Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-september 20142014-10-24 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2014. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2014: Starkt resultat även för det andra kvartalet2014-07-15 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-juni 20142014-07-09 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2014. Läs mer Kommuniké från Global Health Partner AB:s årsstämma 20142014-04-30 På GHP:s årsstämma igår den 29 april 2014 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2014: Starkt resultat under det första kvartalet2014-04-28 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 20142014-04-22 GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2014. Läs mer GHP publicerar årsredovisning 20132014-04-07 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2013. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.globalhealthpartner.com ( http://www.globalhealthpartner.com ) Läs mer Kallelse till årsstämma i Global Health Partner (publ)2014-03-27 Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 15.30 i SEBs lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Bokslutskommuniké 2013: Förbättrat underliggande rörelseresultat2014-02-20 Läs mer Telefonkonferens bokslutskommuniké 20132014-02-13 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av bokslutskommuniké 2013. Läs mer Ledningsförändring i Global Health Partner2013-11-04 Styrelsen har idag utsett Daniel Öhman till Verkställande Direktör i Global Health Partner. Han efterträder Marianne Dicander Alexandersson med omedelbar verkan. Daniel Öhman har varit anställd i koncernen sedan starten 2006 och innehaft flera betydande befattningar. Koncernens CFO, Tobias Linebäck, utses samtidigt av styrelsen till vice Verkställande Direktör. Läs mer Delårsrapport januari-september 2013: Den positiva trenden fortsätter2013-10-30 Läs mer Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 20142013-10-25 Enligt beslut vid årsstämman 2013 skall Global Health Partner ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2013. Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-september 20132013-10-23 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-september 2013. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2013: Fortsatt god organisk tillväxt och ökande vinst2013-07-15 Läs mer Global Health Partner och RCDR först ut med kvalitetscertifiering av diabetescenter i Förenade Arabemiraten2013-07-10 RCDR, Rashid Centre for Diabetes and Research, ett diabetescenter inom Global Health Partner, är som första vårdgivande verksamhet inom Ministry of Health (MoH) i Förenade Arabemiraten (UAE) kvalitetscertifierad. Global Health Partner, som sedan 2010 driver kliniken tillsammans med MoH har därmed stärkt sin position som högkvalitativ vårdgivare i regionen. Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-juni 20132013-07-08 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-juni 2013. Läs mer När patienten själv får välja2013-07-04 På nio månader försvann köerna till höft- och knäoperationer i Stockholm då vårdvalet infördes 2009, kvaliteten har ökat och kostnaden minskat. Läs mer Kommuniké från Global Health Partner AB:s årsstämma 20132013-05-03 På Global Health Partners årsstämma igår den 2 maj 2013 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2013: Organisk tillväxt och ökande vinst första kvartalet2013-04-26 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 20132013-04-19 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2013. Läs mer Global Health Partner publicerar årsredovisning 20122013-04-10 Idag publicerar Global Health Partner sin årsredovisning för 2012. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.globalhealthpartner.com ( http://www.globalhealthpartner.com ) Läs mer Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)2013-03-28 Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2013 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Läs mer Bokslutskommuniké 2012: Förbättrat resultat från rörelsen2013-02-26 Läs mer Global Health Partner ingår exklusivt avtal med Team Danmark2013-02-22 Global Health Partner (GHP) ingår, genom sitt dotterföretag Gildhøj Privathospital, exklusivt samarbetsavtal med Team Danmark om att tillhandahålla idrottsmedicin och idrottskirurgi till Danmarks främsta elitidrottsutövare. "Samarbetet med Team Danmark är ett kvitto på att Gildhøj Privathospital är en av Danmarks ledande idrottskliniker", säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner. Läs mer Telefonkonferens bokslutskommuniké 20122013-02-18 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av bokslutskommuniké 2012. Läs mer Global Health Partner säljer klinik i Prag2013-01-23 Global Health Partner (GHP) säljer hela sitt återstående innehav i OB Klinika i Prag, Tjeckien, till Progress Medical. Kliniken är ledande i Tjeckien inom fetmakirurgi, men har haft lönsamhetsproblem efter betydande prissänkningar på marknaden. "Försäljningen ligger i linje med GHP:s strategi att öka fokus på den nordiska marknaden", säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner. Läs mer Global Health Partner säljer klinik i Bergen2012-12-20 Global Health Partner (GHP) säljer hela sitt innehav i kliniken i Bergen, Norge, till Capio. Verksamheten innefattar rygg- och fetmakirurgi och bedrivs vid Ulriksdal Sykehus. "Försäljningen ligger i linje med GHPs strategi att öka fokus på koncernens kärninnehav och vi är övertygade om att Capio blir en bra ägare till kliniken i Bergen" säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner. Läs mer Global Health Partner får pris för Bästa redovisning 20112012-12-04 Global Health Partner vann idag pris för "Bästa redovisning 2011". Priset delas ut av NASDAQ OMX och GHP vann i kategorin Small Cap. Läs mer Kommuniké från extra bolagsstämma i Global Health Partner AB den 28 november 20122012-11-28 På Global Health Partners extra bolagsstämma idag den 28 november 2012 beslutades följande: Läs mer Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 20132012-11-16 Enligt beslut vid årsstämman 2012 skall Global Health Partner ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)per den sista dagen i september 2012. Läs mer Kallelse till extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ)2012-11-05 Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org.nr. 556757-1103, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 november 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 26-28, Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.30. Läs mer Delårsrapport januari-september 2012: Fortsatt tuff marknad för specialistsjukvård2012-11-02 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-september 20122012-10-25 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-september 2012. Läs mer Global Health Partner förvärvar verksamhet inom gastroenterologi och endoskopi2012-10-16 Global Health Partner (GHP) har genom en rörelseöverlåtelse förvärvat en medicinsk gastroenterologi- och endoskopimottagning på Odenplans Läkarhus. "Förvärvet av den här kliniken kompletterar väl den verksamhet inom gastroenterologi och endoskopi som vi genom Stockholm Gastro Center bedriver på Sophiahemmet" säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner. Läs mer Global Health Partner säljer fastighet i Nacka2012-09-24 Global Health Partner har träffat avtal om försäljning av fastigheten Sicklaön 361:1 i Nacka. Försäljningen sker genom avyttring av aktier och köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 29 miljoner kronor. Den nya ägaren tillträder fastigheten under september 2012. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2012: Anpassning till nya marknadsförhållanden2012-07-17 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-juni 20122012-07-10 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-juni 2012. Läs mer Kommuniké från Global Health Partner ABs årsstämma 20122012-05-04 På Global Health Partners årsstämma igår den 3 maj 2012 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2012: Återhämtning trots oförändrade marknadsvillkor2012-04-27 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 20122012-04-20 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2012. Läs mer Global Health Partner publicerar årsredovisning 20112012-04-12 Idag publicerar Global Health Partner sin svenska årsredovisning för 2011. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.globalhealthpartner.com ( http://www.globalhealthpartner.com ) En engelsk version av årsredovisningens finansiella del kommer att finnas tillgänglig på Global Health Partners hemsida under vecka 17. Läs mer Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)2012-04-03 Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.30, då även kaffe serveras. Läs mer Marianne Dicander Alexandersson ny VD i Global Health Partner2012-03-16 Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny VD för Global Health Partner och tillträder sin nya tjänst efter sommaren 2012. Marianne har en bred affärs- och ledarskapserfarenhet och är för närvarande VD för Sjätte AP-fonden. Som tidigare meddelats kommer Per Båtelson att fortsätta sitt engagemang och strategiska arbete från sin plats i bolagets styrelse. Läs mer Expansion av gastroverksamhet genom ny klinik i Göteborg2012-02-29 Global Health Partner har startat en ny gastro klinik i centrala Göteborg och etablerar därmed sin tredje specialistklinik för gastroenterologi och endoskopi i Sverige. Göteborg är ett naturligt steg i utbyggnaden av Global Health Partners gastroverksamhet då antalet privata vårdgivare är få och med väsentligt lägre kapacitet jämfört med Stockholm. Västra Götalandregionens köer till gastro- och koloskopier är i vissa fall också mycket långa. "Vi ser goda tillväxtmöjligheteter i Göteborg och Västra Götaland och avser bygga upp en ledande endoskopiklinik genom starten av Gastro Center Göteborg", säger Per Båtelson, Global Health Partners VD. Läs mer Bokslutskommuniké 2011: Förändrade marknadsvillkor - kraftfulla åtgärder vidtagna2012-02-24 Läs mer Telefonkonferens bokslutskommuniké 20112012-02-17 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av bokslutskommuniké 2011. Läs mer VD-byte planeras i Global Health Partner under våren 20122011-11-22 Per Båtelson, VD i Global Health Partner (GHP), har begärt att få lämna den operativa VD-befattningen i samband med bolagsstämman 2012. Per, som också är styrelsemedlem i GHP, kommer att fortsätta arbeta aktivt i bolaget i betydande omfattning med framförallt den affärsstrategiska och politiska agendan samt stödja den nya VD:n i den spännande tillväxtfas som bolaget befinner sig i. Läs mer Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 20122011-11-02 Enligt beslut vid årsstämman 2011 skall Global Health Partner ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2011. Läs mer Delårsrapport januari-september 2011: Utmanande marknadsvillkor inom Bariatrics2011-11-01 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport2011-10-27 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-september 2011. Läs mer Invigning av ny klinik för mödrahälsovård i Skåne2011-10-26 Global Health Partner inviger den 28 oktober sin egen mödrahälsovårdsklinik Admira Kvinnohälsa. De första patienterna tas emot den 1 november då Admira Kvinnohälsa öppnar i nyrenoverade lokaler i samma byggnad som Specialist Center Skåne i Lund. Läs mer Global Health Partner investerar i finska Laastari Lähiklinikk2011-10-05 Global Health Partner (GHP) har deltagit i en nyemission och därigenom blivit minoritetsdelägare i Laastari Lähiklinikka. Efter nyemissionen förblir Laastari Lähiklinikka majoritetsägd av ledningen och privata investerare. Läs mer Delårsrapport januari-juni 2011: Stabil lönsamhet2011-07-19 Läs mer Förvärv av ortopedisk och ryggkirurgisk verksamhet i Århus2011-07-13 Global Health Partner har förvärvat OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S i Århus, Danmark, en specialistklinik med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. "OPA kompletterar mycket väl våra befintliga kliniker inom dessa områden. Kliniken har några av Danmarks främsta specialister knutna till sig och bedriver med sin kompetenta personal en mycket fin verksamhet i moderna lokaler i kongresscentret i Århus. Bland annat är kliniken en av få privata leverantörer i Danmark som fått godkännande att utföra högspecialiserade ingrepp i halsryggen" säger Per Båtelson, Global Health Partners VD. Läs mer Telefonkonferens delårsrapport2011-07-12 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-juni 2011. Läs mer Kommuniké från årsstämma2011-05-05 På Global Health Partners årsstämma igår den 4 maj 2011 beslutades bl.a. följande: Läs mer Delårsrapport januari-mars 2011: Tillväxten uppgick till 27 procent2011-04-28 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport2011-04-20 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2011. Läs mer Global Health Partner publicerar årsredovisning 20102011-04-07 Läs mer Bokslutskommuniké 2010: Fortsatt stabil vinstökning2011-02-23 Läs mer Telefonkonferens bokslutskommuniké 20102011-02-16 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2010. Läs mer Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 20112010-11-03 Enligt beslut vid årsstämman 2010 skall Global Health Partner ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2010. Läs mer Delårsrapport januari-september 2010: Fortsatt stark ökning av rörelseresultatet2010-11-02 Läs mer Telefonkonferens delårsrapport2010-10-26 Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2010. Läs mer Förvärv av gastroenterologisk verksamhet i Stockholm2010-09-27 Global Health Partner har förvärvat Stockholm Gastro Center, en specialistklinik med verksamhet inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi belägen på Sophiahemmet i Stockholm. "Förvärvet av Stockholm Gastro Center kompletterar väl den verksamhet inom överviktskirurgi som vi bedriver på Kirurgkliniken respektive Bariatric Center Stockholm i Sophiahemmets lokaler. Detta är en kombination av verksamheter som vi också har vid våra kliniker i Lund och i Prag och där vi ser goda samordnings- och expansionsmöjligheter " säger Per Båtelson, Global Health Partners VD. Läs mer Ny verksamhet för behandling av fetma i Danmark2010-09-08 Global Health Partner startar verksamhet för behandling av fetma i Köpenhamn och Odense i Danmark. Verksamheten är en av tre privata verksamheter i Danmark som har fått ackreditering av Sundhetsstyrelsen för denna typ av vård. Mottagningsverksamhet startas i september och operationsverksamheten i november. "Vi ser stora möjligheter för denna verksamhet och är mycket glada att nu kunna erbjuda högspecialiserad överviktskirurgi i Danmark tillsammans med två av nordens bästa kirurger inom detta område " säger Per Båtelson, Global Health Partners VD. Läs mer Nytt Ortho Center öppnar i Skåne2010-09-01 Global Health Partner öppnar idag en ny ortopedisk klinik i Lund, Ortho Center Skåne. Ledande läkare i regionen har engagerats och kliniken är fullt utrustad för att utföra all slags ortopedisk dagkirurgi. "Vi ser stora möjligheter för våra verksamheter i Skåne och det känns oerhört spännande att nu även kunna öppna en enhet som är en helt ny vårdgivare inom ramen för skånsk högspecialiserad sjukvård" säger Per Båtelson, Global Health Partners VD. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.