Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i GHP Specialty Care AB (publ) utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

GHP noterades på Nasdaq Stockholm den 3 oktober 2008 och började i enlighet med Övergångsbestämmelserna för den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") att tillämpa densamma i samband med den första årsstämma som hölls efter den 1 januari 2009.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men då ange en förklaring till avvikelsen. GHP:s bolagsstyrningsarbete beskrivs på tillämpliga sidor i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen samt på hemsidan under fliken Bolagsstyrningsrapport.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.