SENASTE DELÅRSRAPPORTEN OCH ÅRSREDOVISNINGEN

Ladda ner vår senaste rapport här.

Varför investera i GHP

Attraktiv och stabil marknad
Det är en nästintill obegränsad efterfrågan på specialistsjukvård – Tillgång till specialister är avgörande för att lyckas på marknaden och GHP:s partnerskapsmodell för nyckelpersoner gör det möjligt att attrahera och behålla de bästa personerna.

Starkt varumärke och ledande marknadsposition
GHP:s fokus på kvalitet och innovativa lösningar har gjort oss till den ledande sjukvårdsleverantören för försäkringsbolagen och en uppskattad partner för det offentliga sjukvårdssystemet. Dessutom har GHP framgångsrik erfarenhet från att driva fyra sjukhus i Förenade Arabemiraten vilket möjliggör fortsatt expansion i Mellanöstern.

Tydlig modell för tillväxt
Med ett brett nätverk av högkvalitativa kliniker och fokuserade centrala resurser kan GHP generera tillväxt både i de lokala marknaderna och inom nya områden. GHP:s segment Vårdsamverkan gör det möjligt för oss att möta kundernas behov av nya, moderna sjukvårdslösningar.

Bra kassaflöde och stark balansräkning
GHP lägger stor vikt på att varje klinik ska drivas så effektivt som möjligt. Det innebär att vi har en låg investeringsnivå och en stark balansräkning.

Rapporter och presentationer

Klicka på texten för att ladda ner våra rapporter och på ikonerna för tillhörande presentationer

Välj år

2018

2019-02-20

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2018-10-25

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2018-07-13

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2018-04-24

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2017

2018-02-21

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2017-03-31

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2017-06-30

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2017-10-26

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2016

2017-02-20

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2016-04-26

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2016-07-15

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2016-10-28

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2015

2016-02-24

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2016-03-31

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2015-07-14

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2015-10-29

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2014

2015-02-19

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2014-03-28

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2014-07-15

PDF-presentation

2014-10-31

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2013

2013-12-31

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2013-03-13

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2013-07-15

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2013-10-13

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2012

2013-02-26

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2012-03-31

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2012-07-17

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2012-09-30

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2011

2012-02-24

PDF-presentation

Telefonkonferens(MP3)

2011-02-23

PDF-presentation

2011-07-19

PDF-presentation

2011-11-01

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

2010

2011-02-23

PDF-presentation

2010-03-10

PDF-presentation

2010-11-02

PDF-presentation

Webbsändning(Extern)

Telefonkonferens(MP3)

 

 

Årsstämma 2019

Välkommen till årsstämma i GHP Specialty Care (publ), som kommer äga rum onsdagen den 24 april 2019 kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman ska anmäla sig till bolaget senast tisdag den 16 april 2019, på e-post arsstamma@ghp.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdande, ombud eller biträde (högst två).

Ytterligare information om stämman, såsom kallelse, fullmaktsformulär och förslag/yttranden finns under Årsstämma 2019.

Inbjudan till telefonkonferens: Delårsrapport januari-mars 2019

GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på svenska, och det finns möjlighet att ställa frågor på engelska om så önskas.

Webbsändningen nås via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens tisdag 23 april 2019länk till annan webbplats.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in tio minuter före utsatt tid till något av följande telefonnummer:
SE: +46 (0) 8-566 427 06

UK: +44 (0) 33 3300 9265

Ett pressmeddelande med GHP:s delårsrapport januari-mars 2019 kommer att publiceras tisdag 23 april 2019 klockan 08.00.


 

Senaste pressrelease

Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 20192019-04-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2019. Läs mer

Finansiell kalender

Välj år

2019

2019-02-20

Bokslutskommuniké 2018

2019-04-23

Delårsrapport januari-mars 2019

2019-04-24

Årsstämma 2019

2019-07-12

Delårsrapport januari-juni 2019

2019-10-24

Delårsrapport januari-september 2019

 

2018

2018-02-21

Bokslutskommuniké 2017

2018-04-24

Delårsrapport januari-mars 2018

2018-04-25

Årsstämma 2018

2018-07-13

Delårsrapport januari-juni 2018

2018-10-25

Delårsrapport januari-september 2018

 

2017

2017-02-22

Bokslutskommuniké 2016

Vecka 14, 2017

Årsredovisning 2016 publiceras

2017-04-25

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-04-26

Årsstämma 2017

2017-07-18

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-10-26

Delårsrapport januari-september 2017

 

2016

2016-02-24

Bokslutskommuniké 2015

Vecka 14, 2016

Årsredovisning 2015 publiceras

2016-04-26

Delårsrapport januari-mars 2016

2016-04-27

Årsstämma 2016

2016-07-15

Delårsrapport januari-juni 2016

2016-10-28

Delårsrapport januari-september 2016

 

2015

2015-02-19

Bokslutskommuniké 2014

Vecka 15, 2015

Årsredovisning 2014 publiceras

2015-04-28

Delårsrapport januari-mars 2015

2015-04-29

Årsstämma 2015

2015-07-14

Delårsrapport januari-juni 2015

2015-10-29

Delårsrapport januari-september 2015

2014

2014-02-20

Bokslutskommuniké 2013

Vecka 15, 2014

Årsredovisning 2013 publiceras

2014-04-28

Delårsrapport januari-mars 2014

2014-04-29

Årsstämma 2014

2014-07-15

Delårsrapport januari-juni 2014

2014-10-31

Delårsrapport januari-september 2014

2013

2013-02-26

Bokslutskommuniké 2012

Vecka 15, 2013

Årsredovisning 2012 publiceras

2013-04-26

Delårsrapport januari-mars 2013

2013-05-02

Årsstämma 2013

2013-07-15

Delårsrapport januari-juni 2013

2013-10-30

Delårsrapport januari-september 2013

2012

2012-02-24

Bokslutskommuniké 2011

Vecka 15, 2012

Årsredovisning 2011 publiceras

2012-04-27

Delårsrapport januari-mars 2012

2012-05-03

Årsstämma 2012

2012-07-17

Delårsrapport januari-juni 2012

2012-11-02

Delårsrapport januari-september 2012

2012-11-28

Extra bolagsstämma 28 november 2012

2011

2011-02-23

Bokslutskommuniké 2010

Vecka 15, 2011

Distribution av Årsredovisning 2010

2011-04-28

Delårsrapport januari-mars 2011

2011-05-04

Årsstämma 2011

2011-07-19

Delårsrapport januari-juni 2011

2011-11-01

Delårsrapport januari-september 2011

2010

2010-02-26

Bokslutskommuniké 2009

Vecka 15, 2010

Distribution av Årsredovisning 2009

2010-04-26

Delårsrapport januari-mars 2010

2010-04-29

Årsstämma 2010

2010-07-19

Delårsrapport januari-juni 2010

2010-11-02

Delårsrapport januari-september 2010

 

2009

2009-02-20

Bokslutskommuniké 2008

Vecka 16, 2009

Distribution av Årsredovisning 2008

2009-04-29

Delårsrapport januari-mars 2009

2009-04-29

Årsstämma 2009

2009-07-20

Delårsrapport januari-juni 2009

2009-11-03

Delårsrapport januari-september 2009

2009-11-27

Extra Bolagsstämma 27 november 2009

 

Aktiekurs

Aktie Senaste pris Kursutveckling idag Högst kurs i år Lägst kurs i år
GHP pris pris pris pris

IR och finansiella frågor

Philip Delborn
Finansdirektör

0702-12 52 64
philip.delborn@ghp.se

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.