Hållbarhet

Vår kärnverksamhet är att främja hållbar utveckling genom att öka hälsa och välbefinnande. I det uppdraget har vi höga ambitioner om att bidra till internationella agendor och mål i hållbarhetsfrågor. Vi har därför implementerat strukturer i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact, inklusive de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter och de globala målen, i vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med vår sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan vilket ger oss verktyg att, utöver vårt grundläggande uppdrag att leverera sjukvård av hög kvalitet, bidra till hållbar utveckling överallt där vi verkar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

I vår hållbarhetskompass har vi samlat vår uppförandekod, visselblåsningskanal och hur vi arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna och skydda miljön.

I vår senaste hållbarhetsredovisning ökar vi kommunikationen om koncernens hållbarhetsarbete genom en tillämpning av riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI).

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.