Hållbarhet

GHP:s kärnverksamhet är att öka hälsa och välbefinnande. I det uppdraget har vi höga ambitioner om att ta vårat ansvar att bidra till nationella och internationella agendor och mål i hållbarhetsfrågor. Vi bedriver därför ett aktivt hållbarhetsarbete baserat på de tio principerna i FN:s Global Compact, inklusive de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter och de globala målen. Det innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med vår sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan vilket ger oss verktyg att, utöver vårt grundläggande uppdrag att leverera sjukvård av hög kvalitet, bidra till hållbar utveckling där vi verkar.GHP:s hållbarhetsarbete har utvärderats av ett oberoende analysföretag och tilldelats utmärkelsen guld. Mer än 85 000 företag har utvärderats och i GHP:s kategori hamnar vi bland de 5 bästa procenten. Bedömningen bygger på kriterier inom områdena miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, etik och leverantörskedjan.GHP:s hållbarhetsstrategi på 60 sekunder

Informationsfilm till GHP:s nordiska kliniker: Hur arbetar vi?


Läs mer om vårt arbete

I vår hållbarhetsredovisning berättar vi om ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av GHP:s verksamhet och hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom våra segment Norden och Solutions.

I vår hållbarhetskompass har vi samlat GHP:s uppförandekod, visselblåsningskanal och hur vi arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna och skydda miljön.

GHP:s medarbetare, här hittar ni vår digitala utbildning om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.