Kvalitet genom specialisering

Information om din IP-adress

På grund av ett fel i vårt verktyg för webbpublicering avaktiverades besökares anonymitet på våra webbplatser. Information om din IP-adress kan därför ha skickats till Google. Problemet är nu åtgärdat

Under onsdag 24 februari tog GHP Specialty Care del av information om ett fel i vårt webbpubliceringsverktyg Sitevison. Felet har gjort att anonymisering av IP-adresser inte har genomförts. IP-adresser kopplade till besökare på GHP och våra klinikers webbplatser har inte varit anonymiserade när de förts över till Google via analysverktyget Google Analytics.

Eftersom en IP-adress ses som en personuppgift, och att dessa personuppgifter har förts över till tredje part, det vill säga Google, är detta en så kallad personuppgiftsincident, enligt Dataskyddsfördordningen.

Sitevision agerade omedelbart och problemet åtgärdades redan under eftermiddagen fredagen 19 februari.

Vad innebär detta för personer som besökt GHP:s webbplatser?

Personuppgiftsposter, det vill säga IP-adresserna för besökare på GHP:s webbplatser, har delgivits Google utan att anonymiseras. Informationen är dock enligt vår bedömning inte känslig, vare sig individuellt eller som helhet. Den kan heller inte användas för att få åtkomst till annat känsligt material, som till exempel ytterligare personuppgifter. Det är inte heller någon information som allmänheten kan ta del av.

Problemet med anonymiseringen har enligt Sitevision funnits sedan 2018. Felet fanns i Sitevisions källkod och är inte något som GHP har kunnat upptäcka själva. Informationen hos tredje part raderas efter 26 månader.

Varför använder GHP sig av Google Analytics?

Google Analytics är ett analysverktyg som vi använder för att förbättra webbplatsen för våra besökare. Det kan till exempel handla om att hitta länkar som inte fungerar, att förbättra sökträffar för våra besökare eller att upptäcka att information som besökare söker efter saknas.

Google Analytics för ibland över IP-adresser automatiskt till Google, detta strider mot Dataskyddsförordningen. Eftersom funktionen att anonymisera IP-adresser fanns i Sitevision har vi på GHP gjort bedömningen att vi kan använda Google Analytics. Detta då vi inte såg det som någon risk att personuppgifter skulle föras över till tredje part.

Vilka åtgärder kommer vi nu att vidta?

Personuppgiftsincidenten anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 26 februari. Detta måste enligt lag göras inom 72 timmar från det att vi blev uppmärksammade på incidenten, vilket skedde 24 februari klockan 10.51.

Sitevision har åtgärdat problemet, vilket gör att IP-adresserna har anonymiserats sedan 19 februari. Därför bedömmer GHP nu att vi kan fortsätta använda Google Analytics för att fortsatt kunna förbättra koncernens hemsidor för besökarna.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.