Kvalitet genom specialisering

GHP Internationals ledningsmodell

GHP Internationals ledningsmodell

GHP har lett och drivit sjukvårdsenheter utanför Norden sedan 2008. Vi har erfarenheten och kompetensen att leda och utveckla vårdenheter genom alla verksamhetens faser och inom alla kliniska områden.

Vår managementmodell innebär att GHP anställer sjukhusledningar beståendes av ledande kliniker. Sjukhusledningarna arbetsleder lokal sjukvårdspersonal anställda av våra partners. Genom ett tätt samarbete med våra kontraktpartners, till exempel genom en gemensam styrgrupp och kontinuerlig dialog, skapar vi skräddarsydda lösningar med patientens behov i fokus.

GHP stödjer i planerings- och konstruktionsfaser av nya vårdenheter för att säkerställa att verksamheter inte bara uppfyller byggnormer, men främjar effektiv flödesbaserad vård genom smart design. GHP stödjer även aktivt under uppstartsfaser av nya vårdinrättningar via att säkerställa att projektledning, IT / IS, utrustning, personal, policys, riktlinjer samt processer är etablerade vid driftstart för att säkra en samordnad och patientsäker vård. Vi hjälper våra partners att uppfylla alla verksamhetens behov av licensiering och externa ackrediteringar.

Under driftsfaser ger vår långa erfarenhet av att driva alla aspekter av en verksamhet åt våra partners, kliniska som operativa, trygghet i att våra partners behov tillgodoses. Våra lednings- och kvalitetssystem möjliggör att vi kan uppnå ledande nivåer av patientsäkerhet och effektivitet och kontinuerligt förbättra vården.

Skräddarsydda lösningar

Tillsammans med våra partners erbjuder vi skräddarsydda lösningar där GHP utformar projekten efter kundens behov. Vår stora erfarenhet av både drift, ägande och utveckling av sjukhus och sjukvård gör oss anpassningsbara för våra kunders behov. Vi har också stor erfarenhet av nära samarbete med försäkringsleverantörer och regeringar.

Rådgivning

Vår långa erfarenhet av att etablera, driva och utveckla vårdenheter har gett oss förmågan att kunna hjälpa våra partners fortsätta utveckla sina verksamheter. GHP International kan hjälpa våra partners i allt från projektspecifika analyser och effektiviseringsprojekt till att ge råd inom sjukvårdspolicy och att utveckla ersättningssystemen.

Vårt nätverk av kliniska, finansiella, juridiska och pedagogiska kompetenser ger oss möjligheten att ge ett helhetsperspektiv både för offentliga och privata aktörer.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.