GHP International

Vi tar svensk sjukvård ut i världen

GHP:s internationella affärsområde ansvarar för drift av sjukvård tillsammans med världsledande partners i den offentliga och privata sektorn. Med hjälp av vår långa svenska och internationella erfarenhet kan vi implementera en vård i världsklass och bidra till utveckling av lokala sjukvårdssystem. GHP implementerar ett dedikerat och erfaret ledarskap som bidrar till en förbättrad patientsäkerhetskultur, utveckling av lokal kompetens och en högre kvalitet och effektivitet i vården. Vi exporterar ”kvalitet genom specialisering” och samhällsnytta genom etablering av ”Centers of Excellence”.

Utveckling av lokal kompetens

Genom arbetsledning av lokal sjukvårdspersonal och ett stort fokus på träning och utbildning överför GHP kunskap som stärker kompetensen på plats. Vi implementerar ett tillåtande ledarskap där medarbetare uppmuntras att rapportera incidenter och avvikelser. På så sätt skapar vi en kultur med förbättrad patientsäkerhet och där vi lär oss av våra misstag. Vi ger också medarbetare verktyg att göra varje del av verksamheten mer effektiv, vilket leder till en bättre resursanvändning.

GHP har ett tätt samarbete med akademi och privata och offentliga aktörer. Våra sjukhusprojekt har ambitiösa program där all personal genomgår löpande utbildning och träning. Vi har också utbytesprogram mellan GHP International och GHP:s nordiska kliniker. Genom att vara på plats ökar vi den lokala kompetensen.

Ett ambitiöst arbete med hållbarhetsfrågor

GHP bedriver ett aktivt och ambitiöst hållbarhetsarbete. Inom International har vi centrala resurser som arbetar med hållbarhetsfrågor och alla våra sjukhusprojekt har hållbarhetsarbetsgrupper som löpande arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. GHP följer FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, vilket bland annat innebär att vi har löpande konsekvensanalyser som en integrerad del i våra verksamheter. Det ger oss verktyg, utöver vårt fundamentala uppdrag att leverera sjukvård av hög kvalitet, att bidra till hållbar utveckling överallt där vi verkar. Vi använder vid behov extern kompetens för att bättre förstå hur vi kan göra ännu mer skillnad.

GHP Internationals ledningsmodell

GHP International har lett och drivit sjukvårdsenheter utanför Norden sedan 2008. Vi har erfarenheten och kompetensen för att leda och utveckla vårdenheter genom alla verksamhetens faser och inom alla kliniska områden.

Lång erfarenhet, bestående resultat

GHP etablerade sig i Gulfregionen för att vi såg en möjlighet att göra skillnad inom den omvälvande prevalensen av diabetes. Forskning visar ofta att var femte person i regionen lider av typ II diabetes. År 2008 tog GHP över ledning och drift av ’The Rashid Center for Diabetes and Research’ (RCDR) i Ajman, ett emirat i Förenade Arabemiraten. Sjukhuset utvecklades snabbt till ett nationellt referenscenter med hjälp av GHP:s intellektuella och strukturella kapital. RCDR har cirka 55 000 patientbesök årligen och centrets diabeteslaboratorium rankas som ett av världens ledande.

År 2016 fick GHP uppdraget att leda och driva hela Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA), som förutom RCDR består av två allmänsjukhus och ett kvinno- och barnsjukhus. SKMCA har norra emiratens största akut- och traumacenter med över 120 000 akutpatienter årligen. Totalt har sjukhusgruppen cirka 250 000 besök per år i den 300-bäddar stora anläggningen. GHP arbetsleder över 1 200 sjukhusanställda, från över 50 olika nationaliteter. Sjukhuset är ackrediterad av JCI, tillhandahåller avancerad vård i flertal områden, når ledande utfall för sina patienter och leds av ett flertal svenska kliniker.

Sedan 2019 är GHP ansvarig för ledning och drift av Kuwait Hospital i Kuwait City. Det är ett privat sjukhus som består av cirka 150 bäddar och invigs under 2020.

Svensk vård i den internationella miljön

GHP International strävar efter att sprida "Kvalitet genom specialisering", vi har en beprövad förmåga att rådgiva och att realisera projekt för såväl offentliga som privata aktörer där GHP framhäver den svenska vårdkulturen, som har en lång tradition av att leverera högkvalitativ, effektiv vård, baserad på en samarbets- och meritokratisk kultur.

GHP Internationals modell för "Kvalitet genom specialisering" attraherar också personal som brinner för att skapa ledande resultat för våra patienter.

GHP’s nätverk av svenska partners, klinisk personal och akademi innebär att vi kan möta våra kunders behov och ge skräddarsydda lösningar i alla geografier baserat på en svensk vårdkultur.

Contact Us

 

Robert Ball

CEO International

robert.ball@ghp.se

+971 567 336130

Dubai

HEAD OFFICE - DUBAI

VISITING ADDRESS AND POSTAL ADDRESS:

GHP MIDDLE EAST LLC FZ
BUILDING 40, OFFICE UNIT 511
DUBAI HEALTH CARE CITY
DUBAI, UAE

TEL: +971 (0) 544 470 878
EMAIL: INFO@GHP.SE

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.